Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej [6]
2017
PRELUDIUM
Planowanie i realizacja zadań manipulacji na wielu poziomach abstrakcji dla robotów usługowych. Kierownik w PW: Seredyński Dawid, data wniosku 13-06-2016, data rozpoczęcia 01-01-2017, planowana data zakończenia 31-12-2019, AK/2016/92, Wniosek
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2016 [3]
FUGA
Rozpoznawanie sygnału mowy w oparciu o multi-sygnał audio.1. Kierownik w PW: TARASIUK MIROSŁAW, data wniosku 10-03-2016, data rozpoczęcia 01-09-2016, planowana data zakończenia 31-08-2019, AK/2016/7, Odrzucony
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
OPUS [2]
[2015/17/B/ST6/01885] Energooszczędny system komputerowy dla obliczeń wielkiej skali. Kierownik w PW: Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa, , Tel. : 3650, data rozpoczęcia 18-02-2016, data zakończenia 17-02-2019, IA/OPUS9/2015, Zakończony
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Planowanie wielo-agentowe i monitorowanie wykonania planu - zasada sprawiedliwego rozdziału zadań i rozproszonego planowania. Kierownik w PW: Ogryczak Włodzimierz, , data wniosku 11-06-2015, data rozpoczęcia 01-01-2016, planowana data zakończenia 31-12-2018, AK/2015/47, Odrzucony
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2014 [2]
OPUS
Hierarchiczny system energooszczędnego sterowania dla centrum przetwarzania danych. Kierownik w PW: Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa, , Tel. : 3650, data wniosku 12-12-2014, data rozpoczęcia 15-12-2014, planowana data zakończenia 31-12-2018, AK/2014/135, Wniosek
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
SONATA
Modele efektywnej alokacji i sprawiedliwej wyceny dla rynków ze złożonymi ograniczeniami produkcji i kosumpcji. Kierownik w PW: Żółtowska Izabela, , Tel. : 7648, data wniosku 10-12-2013, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 31-12-2017, AK/2013/57, Wniosek
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Instytut Automatyki i Robotyki [2]
2016
OPUS
Opracowanie modelu akceptacji technologii humanoidalnych robotów społecznych przez osoby starsze. Kierownik w PW: Kukiełka Krzysztof, , Tel. : +48 22234-8592, data wniosku 15-06-2015, data rozpoczęcia 01-01-2016, planowana data zakończenia 31-12-2018, IAR/2015/100, Wniosek
WM Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2015
PRELUDIUM
Kognitywnie inspirowane rozpoznawanie obiektów 3D w realistycznym środowisku robota mobilnego. Kierownik w PW: Harasymowicz-Boggio Bogdan, data wniosku 01-12-2014, data rozpoczęcia 31-05-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/8, Wniosek
WM Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Instytut Chemii
2017
OPUS
Ciecze jonowe - parametry rozpuszczalnosci Hansena. Kierownik w PW: Marciniak Andrzej, , Tel. : 24 36 72 200, data wniosku 10-06-2016, data rozpoczęcia 01-01-2017, planowana data zakończenia 31-12-2019, ICh/2016/66, Wniosek
WBMiP Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Instytut Elektroenergetyki [2]
2015
OPUS
Analiza rozpływu prądu i temperatury w sąsiadujących torach wielkoprądowych i zestykach. Kierownik w PW: Kolimas Łukasz, Tel. : Zwarciownia: +48 22 2345488, sekretariat +48 22 234 76 11, data wniosku 12-06-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IE/2014/68, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2012
MAESTRO
Badanie stabilności systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym i sterowanie inteligentnych sieci przesyłowych wysokiego napiecia (smart grig)poprawiajace stabilność systemu elektroenergetycznego. Kierownik w PW: Machowski Jan, Tel. : +48 22 234 56 49, data wniosku 06-09-2011, data rozpoczęcia 01-01-2012, planowana data zakończenia 31-12-2017, IE/2011/1, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych [10]
2017 [3]
OPUS [3]
Modele magnetyczne i morfologiczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek. Kierownik w PW: , data wniosku 13-06-2016, data rozpoczęcia 01-01-2017, planowana data zakończenia 31-12-2019, IETSIP/2016/94, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Opracowanie nowych wizualnych i pozawizualnych wskażników jakości oświetlenia oraz metod ich wyznaczania dla opraw z półprzewodnikowymi emiterami promieniowania. Kierownik w PW: Sawicki Dariusz, Tel. : 22 234 73 28, data wniosku 10-06-2016, data rozpoczęcia 01-01-2017, planowana data zakończenia 31-12-2019, IETSIP/2016/72, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Stochastyczne modele organów ludzkich do zastosowań bioelektromagnetycznych. Kierownik w PW: Sawicki Bartosz, Tel. : 22 234 57 60, data wniosku 09-06-2016, data rozpoczęcia 01-01-2017, planowana data zakończenia 31-12-2019, IETSIP/2016/44, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2016
OPUS
Modele morfologiczne i matematyczne w problemach analizy i rekonstrukcji zmian nowotworowych nerek w oparciu o angiografię w tomografii komputerowej i weryfikację makroskopowo - histologiczną. Kierownik w PW: Markiewicz Tomasz, Tel. : 22 234 72 35, data wniosku 15-06-2015, data rozpoczęcia 01-01-2016, planowana data zakończenia 31-12-2018, IETSIP/2015/99, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
2015 [5]
OPUS
Rozwój narzędzi do predykcji i modelowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z użyciem metod data mining. Kierownik w PW: Siwek Krzysztof, Tel. : 22 234 72 35, data wniosku 12-06-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IETSIP/2014/67, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
PRELUDIUM [2]
Metody komputerowej analizy obrazów wspomagajace ilościową ocena zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz kręgowych na podstawie angiografii w tomografii komputerowej (CTA). Kierownik w PW: LEŚ TOMASZ, data wniosku 04-12-2014, data rozpoczęcia 31-05-2015, planowana data zakończenia 05-12-2017, IETSIP/2014/30, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Metody komputerowej analizy obrazów wspomagające ilościową ocenę zmian miażdzycowych w tętnicach szyjnych oraz kręgowych na podstawie angiografii w tomografii komputerowej (CTA). Kierownik w PW: LEŚ TOMASZ, data wniosku 09-06-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IETSIP/2014/15, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
SONATA [2]
Automatyczne metody korekcji i eliminacji artefaktów z sygnału EEG na użytek interfejsu mózg-komputer. Kierownik w PW: Kołodziej Marcin, Tel. : 22 234 73 57, data wniosku 08-12-2014, data rozpoczęcia 31-05-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IETSIP/2014/38, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Metoda i system pomiarowy dla oceny mętności wody zawierającej nieorgraniczne cząstki submikronowe. Kierownik w PW: Makowski Łukasz, Tel. : 22 234 73 57, data wniosku 19-05-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IETSIP/2014/1, Wniosek
WE Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?