Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
2017
OPUS
Wybór portfela inwestycji finansowych w warunkach niejednoznaczności. Kierownik w PW: Ogryczak Włodzimierz, , data wniosku 10-06-2016, data rozpoczęcia 01-01-2017, planowana data zakończenia 31-12-2019, AK/2016/71, Odrzucony
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki [2]
2015
SONATA BIS
Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biohemicznej. Kierownik w PW: Śmietana Mateusz Jakub, , Tel. : (22) 234 63 64, data rozpoczęcia 20-05-2015, planowana data zakończenia 19-05-2019, IMiO/2015/NCN/2, W realizacji
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
2014
HARMONIA
Teoretyczna i eksperymentalna analiza propagacji światła w światłowodach o duzej powierzchni rdzenia z naniesinymi siatkami Bragga. Kierownik w PW: Nasiłowski Tomasz, data wniosku 15-09-2014, IMIO/2014/NCN/2, Wniosek
WEiTI Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Wydział Fizyki
2020
Projekty finansowane przez NCN
Przezwyciężanie wielowymiarowych, społecznych następstw pandemii COVID-19. Kierownik w PW: Hołyst Janusz, , Tel. : 22 234 7133, data wniosku 14-04-2020, Wniosek
WF Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Chemii Organicznej
2017
Projekty finansowane przez NCN
Nanoteranostyki dedykowane celowanym terapiom przeciwnowotworowym: Nowe magnetyczne hybrydowe materiały węglowe - synteza i charakterystyka. Kierownik w PW: Kasprzak Artur, data rozpoczęcia 03-03-2017, planowana data zakończenia 06-03-2020, 2016/21/N/ST5/00864, W realizacji
WCh Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Fizyki Jądrowej [2]
2013 [2]
MAESTRO
Nierównowagowe procesy w nieciekłych układach fermionów. Kierownik w PW: Magierski Piotr, , Tel. : 22 234 7668, data wniosku 12-03-2013, data rozpoczęcia 29-08-2013, planowana data zakończenia 28-08-2017, 2013/08/A/ST3/00708, W realizacji
WF Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
SONATA
Utworzenie Centrum Femtoskopii Korelacyjnej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Kierownik w PW: , data wniosku 12-12-2012, data rozpoczęcia 08-07-2013, planowana data zakończenia 07-07-2018, 2012/07/D/ST2/02123, W realizacji
WF Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Fizyki Układów Złożonych
2015
Projekty finansowane przez NCN
Zastosowanie metod kombinatoryki odo badania przestrzeni stanów w wybranych modelach fizyki statystycznej. Kierownik w PW: Siudem Grzegorz, , Tel. : 22 234 7268, data wniosku 11-03-2015, 2015/16/T/ST1/00528, Wniosek
WF Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?