Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej [6]
2015 [3]
Program Badań Stosowanych (PBS)
Generator danych o odpadach - Określenie ilości i jakości wytwarzanych odpadów komunalnych w Polsce (GENDO). Kierownik w PW: Ławryńczuk Maciej, , Tel. : 7124, data wniosku 24-01-2014, data rozpoczęcia 03-01-2015, planowana data zakończenia 30-12-2017, AK/2014/166, Wniosek
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo
Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video. Kierownik w PW: Pacut Andrzej, , Tel. : 7733, data rozpoczęcia 20-12-2015, data zakończenia 20-09-2018, IA/NCBR/BIOWIZ, Zakończony
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Opracowanie środowiska do wdrożenia koncepcji Smart Borders. Kierownik w PW: Pacut Andrzej, , Tel. : 7733, data wniosku 13-08-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, AK/2014/7, Wniosek
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
2014 [2]
Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [2]
Elektroniczny system zarządzania cyklem dokumentów o różnych poziomach wrażliwości. Kierownik w PW: SZYNKIEWICZ-NIEWIADOMSKA EWA, data wniosku 17-09-2013, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 30-09-2017, AK/2013/11, Wniosek
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Mobilna kontrola graniczna z wykorzystaniem technik biometrycznych dostosowana do wymogów i zaleceń UE. Kierownik w PW: Pacut Andrzej, , Tel. : 7733, data wniosku 18-09-2013, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 18-09-2017, AK/2013/13, Wniosek
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
2008
Projekty celowe
[6ZR92007C/06956] Opracowanie, realizacja i wdrożenie systemu wspomagania decyzji handlowych na rynkach energii "8@decision". Kierownik w PW: Arabas Jarosław Janusz, data rozpoczęcia 01-10-2008, Zakończony
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Instytut Automatyki i Robotyki [12]
2015 [8]
Program Badań Stosowanych (PBS) [6]
Automatyczne sortowanie wibroprasowanych wyrobów niezgodnych Instytucja. Kierownik w PW: Kukiełka Krzysztof, , Tel. : +48 22234-8592, data wniosku 24-01-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/52, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Mobilny system monitoringu i analizy. Kierownik w PW: Pytlak Radosław, , data wniosku 18-02-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/46, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Model życia nariozwiązków w ściekach kcijunaSnych na ;-?rzj kładzie nanotlenków metali jako narzędzie wsporreg z^rzą-sz^il-j o"^r:.-j;jne onrjłzcznlniąścieków. Kierownik w PW: Stachura Marcin, , Tel. : +48 22234-8528, data wniosku 24-01-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/124, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
System nawigacji robotów w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Kierownik w PW: Pytlak Radosław, , data wniosku 18-02-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/45, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Wykorzystanie technologii metrologicznych i informatycznych w mobilnym sterowniku pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT dla możliwości prowadzenia wspomagania pacjenta w warunkach poza szpitalnych. Kierownik w PW: Wnuk Paweł, , Tel. : +48 22234-8592, data wniosku 18-02-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/44, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Zarządzanie topologią sieci sensorowych. Kierownik w PW: Stachura Marcin, , Tel. : +48 22234-8528, data wniosku 24-01-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/123, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [2]
Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań. Kierownik w PW: Syfert Michał, , Tel. : +48 22234-8597, data wniosku 05-08-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/1, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych technik pomiarowych. Kierownik w PW: Masłowski Andrzej, , Tel. : 022 234 8471, data wniosku 11-08-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IAR/2014/6, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
2014 [2]
Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [2]
Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań. Kierownik w PW: Syfert Michał, , Tel. : +48 22234-8597, data wniosku 20-09-2013, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 30-09-2017, IAR/2013/28, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Zastosowanie metod zaawansowanej analizy heterogenicznych danych wizyjnych. Kierownik w PW: Putz Barbara, , data wniosku 17-09-2013, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 30-09-2017, IAR/2013/12, Wniosek
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
2010
rozwojowy - w obronności
[O R00 0009 09] WIHiE Ob. Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia. Kierownik w PW: Pytlak Radosław, , data rozpoczęcia 21-04-2010, Zakończony
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
2002
Projekty celowe
[10T10044/00C/5378] Opracowanie i doświadczalna weryfikacja systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń z zastosowaniem programowego analizatora opartego na neuronowym modelu spalania. W ramach projektu celowego pt; "Wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń z zastosowaniem programowego analizatora opartego na neuronowym modelu spalania. Kierownik w PW: Kornacki Stanisław, , data rozpoczęcia 01-01-2002, Zakończony
WM Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Instytut Elektroenergetyki [6]
2015 [5]
Program Badań Stosowanych (PBS)
Stacja elektroenergetyczna 15/0,4 wyposażona w 2 kierunkowe sprzęgi energoelektroniczne i bateryjne zasobniki energii do efektywnej dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej do odbiorców końcowych (Smart Station) - wspólny projekt badawczo - rozwojowy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej i RWE Stoen Operator. Kierownik w PW: Kłos Mariusz, Tel. : +48 22 234 75 91, data wniosku 24-01-2014, data rozpoczęcia 03-01-2015, planowana data zakończenia 30-12-2017, IE/2014/187, Wniosek
WE Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Program Gekon [3]
Opracowanie innowacyjnego samobilansującego systemu energetycznego umożliwiającego optymalizację wykorzystania zasobów energetycznych pozyskanych z OZE. Kierownik w PW: Kłos Mariusz, Tel. : +48 22 234 75 91, data wniosku 02-09-2014, data rozpoczęcia 01-01-2015, planowana data zakończenia 31-12-2017, IE/2014/10, Wniosek
WE Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?