Instytut Dróg i Mostów [2]
2015
Horyzont 2020
[635895 POLON] InDeV - Dogłębne zrozumienie przyczyn wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu. Kierownik w PW: Olszewski Piotr, , Tel. : 22 234 6331, data wniosku 18-03-2014, data rozpoczęcia 01-05-2015, planowana data zakończenia 30-04-2018, 635895, W realizacji
WIL Horizon 2020 [Horyzont 2020]
2014
7 Program Ramowy (7 PR)
[603862 POLON] APSE - Zastosowanie przyjaznych środowisku materiałów w nowej koncepcji nawierzchni asfaltowych dla zrównoważonego rozwoju. Kierownik w PW: Kowalski Karol, , Tel. : 22-234-6487, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 30-11-2018, 603862, W realizacji
WIL 7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)]
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich
2005
Projekty STREP (Specjale Projekty Badawczo-Rozwojowe)
HyHeels - Hybrydowe Źródła Energii Elektrycznej. Kierownik w PW: Szumanowski Antoni, , data wniosku 01-01-2005, 504/0118/1151/40.000788, Wniosek
WSiMR 6 Framework Programme (6 FP) [6 Program Ramowy (6 PR)]
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki [3]
2016
Akcje koordynacyjne i wspierające
[687777] PICs4All - Program powszechnego dostępu do technologii układów fotoniki scalonej. Kierownik w PW: Piramidowicz Ryszard, , Tel. : (48 22) 234 14 66; (48 22) 234 60 67, data wniosku 14-04-2015, data rozpoczęcia 01-01-2016, data zakończenia 31-12-2018, 687777, Zakończony
WEiTI Horizon 2020 [Horyzont 2020]
2015
Inne projekty Unii Europejskiej
[#R19] xxx. Kierownik w PW: Sochacki Mariusz, , Tel. : (+48) 22 234 7932, data rozpoczęcia 20-11-2015, data zakończenia 31-05-2019, IMiO/2015/Interreg/1, Zakończony
WEiTI
2014
Projekty Unii Europejskiej
THINGS2DO - Układy scalone CMOS w technologii ultra-cienkiego krzemu. Kierownik w PW: Kuźmicz Wiesław, , Tel. : (+48) 22 234 7146, data wniosku 12-09-2013, data rozpoczęcia 01-01-2014, planowana data zakończenia 31-12-2017, data zakończenia 30-06-2018, IMiO/2014/ENIAC/1, Zakończony
WEiTI
Instytut Podstaw Budowy Maszyn
2017
Projekty Unii Europejskiej
Wzrost innowacyjności Centrum Medycznego MML SP.z.o.o poprzez opracowanie i wrożenie systemu przedlkiniczego diagnozowania bezdechu wsród sennych i zaburzeń odychania podczas snu.. Kierownik w PW: Klekot Grzegorz, , Tel. : 22-234-82-76, data rozpoczęcia 02-02-2017, planowana data zakończenia 30-06-2018, 501210101449, W realizacji
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych [2]
2016
Horyzont 2020
CELTA - Konwergencja elektroniki i technik fotonicznych na rzecz rozwoju zastosowań techniki. Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, , Tel. : +48 22 234-7727, data wniosku 13-01-2015, data rozpoczęcia 01-03-2016, data zakończenia 29-02-2020, IRiTM/2015/1, W realizacji
WEiTI Horizon 2020 [Horyzont 2020]
2014
Horyzont 2020
SKPLUS - Super-Kamiokande Plus. Kierownik w PW: Zaremba Krzysztof, , Tel. : +48 22 234 7497, +48 22 234 7955, +48 22 234 5780, data wniosku 24-04-2014, data rozpoczęcia 01-12-2014, data zakończenia 30-11-2018, IRE/H2020/1, Zakończony
WEiTI Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Instytut Systemów Elektronicznych [2]
2017
Horyzont 2020
Badania i rozwój europejskiej infrastruktury akceleratorowej. Kierownik w PW: Romaniuk Ryszard, , Tel. : +48 22 234 7986, +48 22 234 5360, data rozpoczęcia 01-05-2017, planowana data zakończenia 30-04-2022, ISE/2017/H2020/ARIES, W realizacji
WEiTI Horizon 2020 [Horyzont 2020]
2014
Projekty Unii Europejskiej
SCOUT - System zabezpieczeń dla wzajemnie połaczonych naziemnych stacji kontrolnych. Kierownik w PW: Samczyński Piotr Jerzy, , Tel. : +48 22 234 5588, data rozpoczęcia 01-11-2014, data zakończenia 30-04-2018, ISE/2014/7PR/UE, Zakończony
WEiTI
Instytut Techniki Cieplnej [3]
2015 [2]
Akcje koordynacyjne i wspierające
INPATH-TES - Opracowanie innowacyjnego programu studiów doktoranckich w zakresie akumulacji ciepła. Kierownik w PW: Jaworski Maciej, , Tel. : +48 22 234 52 09, data wniosku 10-09-2014, data rozpoczęcia 01-05-2015, data zakończenia 30-04-2018, 657466, W realizacji
WMEiL Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Marie Skłodowska-Curie - Projekty wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami
Knocky - Zapobieganie spalaniu stukowemu oraz zwiększenie niezawodności i sprawności silników gazowych dużej mocy. Kierownik w PW: Kapusta Łukasz, Tel. : 22-234-52-41, data wniosku 28-04-2015, data rozpoczęcia 01-12-2015, data zakończenia 30-11-2019, 691232, W realizacji
WMEiL Horizon 2020 [Horyzont 2020]
2014
Marie Curie - Współpraca przemysłu z nauką
GENFUEL - Addressing Fundamental Challenges in the Design of new generation fuels. Kierownik w PW: Teodorczyk Andrzej, Tel. : 22-234-52-26, data rozpoczęcia 01-02-2014, planowana data zakończenia 31-08-2018, 610897, W realizacji
WMEiL 7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)]
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej [2]
2016
Projekty badawczo-innowacyjne
[687490] ONION - Operacyjna Sieć Indywidualnych Węzłów Obserwacyjnych. Kierownik w PW: Narkiewicz Janusz, , Tel. : 22/ 234-74-45, 22/ 622-38-77, data wniosku 08-04-2015, data rozpoczęcia 01-01-2016, data zakończenia 31-12-2017, 687490, W realizacji
WMEiL Horizon 2020 [Horyzont 2020]
2013
7 Program Ramowy (7 PR)
AFLoNext - Aktywnie sterowane skrzydło II generacji – sterowanie rozkładem obciążenia i poziomem hałasu na skrzydle samolotu pasażerskiego nowej generacji . Kierownik w PW: Goraj Zdobysław, , Tel. : 22/ 234-54-28, data rozpoczęcia 01-06-2013, planowana data zakończenia 31-05-2017, 507/00078/1132, W realizacji
WMEiL 7 Framework Programme (7 FP) [7 Program Ramowy (7 PR)]
Instytut Telekomunikacji [3]
2017 [2]
Inne projekty Unii Europejskiej [2]
Inteligentny system pomiarów parametrów środowisk wraz z wbudowanymi modelami predykcyjnymi na potrzeby ochrony Dóbr Dziedzictwa Kultury. Kierownik w PW: Bęben Andrzej, , Tel. : +48 22 234-7899, +48 22 234-7868, data rozpoczęcia 27-04-2017, planowana data zakończenia 30-09-2018, data zakończenia 31-12-2018, IT/2017/badawczy/52, Zakończony
WEiTI
System zwielokrotnienia kanałów polaryzacyjnych w światłowodach. Kierownik w PW: Perlicki Krzysztof, , Tel. : +48 22 234 7786, data rozpoczęcia 19-04-2017, planowana data zakończenia 30-09-2018, data zakończenia 18-12-2018, IT/2017/badawczy/54, Zakończony
WEiTI
2015
Projekty innowacyjne
[653626] microMole - System monitorowania ścieków w poszukiwaniu laboratoriów wytwarzających syntetyczne narkotyki. Kierownik w PW: Solano Donado Fernando, , Tel. : + 48 22 234 76 36, data wniosku 28-08-2014, data rozpoczęcia 01-09-2015, planowana data zakończenia 31-08-2018, data zakończenia 28-02-2019, IT/2015/Horyzont2020/02, Zakończony
WEiTI Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych
2016
Marie Skłodowska-Curie - Projekty wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami
RENOIR - Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji społecznej. Kierownik w PW: Hołyst Janusz, , Tel. : 22 234 7133, data wniosku 28-04-2015, data rozpoczęcia 01-01-2016, data zakończenia 31-12-2019, 691152, Zakończony
WF Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?