Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej [43]
2018
Granty dziekańskie
Zastosowanie kamer dookólnych w robotyce usługowej. Kierownik w PW: Stefańczyk Maciej, , data zakończenia 31-12-2018, dziek MStef 2018, Zakończony
WEiTI
2017 [8]
Granty dziekańskie [4]
Automatyczna generacja kodu zaawansowanych algorytmów regulacji z przeznaczeniem na mikrokontrolery: badanie wydajności oraz niezawodności. Kierownik w PW: Chaber Patryk, Tel. : 7861, data rozpoczęcia 18-05-2017, data zakończenia 31-12-2017, dziek PCh 2017, Zakończony
WEiTI
Metoda tworzenia bezpiecznego systemu sterowania dla robota usługowego. Kierownik w PW: Seredyński Dawid, , data rozpoczęcia 18-05-2017, planowana data zakończenia 31-12-2017, data zakończenia 28-02-2018, dziek DSer 2017, Zakończony
WEiTI
Rozpoznawanie tęczówki z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych. Kierownik w PW: Trokielewicz Mateusz, , Tel. : 7805, data rozpoczęcia 17-05-2017, planowana data zakończenia 31-12-2017, data zakończenia 31-03-2018, dziek MTr 2017, Zakończony
WEiTI
Wielowymiarowa numeryczna regulacja predykcyjna w programowalnych układach logicznych typu FPGA. Kierownik w PW: Wojtulewicz Andrzej, , Tel. : 7861, data rozpoczęcia 17-05-2017, data zakończenia 31-12-2017, dziek AWo 2017, Zakończony
WEiTI
Marie Skłodowska-Curie - Europejskie Sieci Szkoleniowe
AMBER - udoskonalona biometria mobilna. Kierownik w PW: Pacut Andrzej, , Tel. : 7733, data wniosku 13-01-2015, data rozpoczęcia 01-01-2017, data zakończenia 31-12-2020, H2020-MSCA-ITN-2015, Zakończony
WEiTI Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Prace umowne krajowe [2]
"Opracowanie i wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku" w ramach Projektu sektorowego "INNOCHEM". Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R", I Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kierownik w PW: Domański Paweł, , Tel. : 7665, data rozpoczęcia 13-01-2017, planowana data zakończenia 31-03-2019, data zakończenia 31-10-2020, um 2017 Domanski Azoty Pulawy, Zakończony
WEiTI
Optymalizacja kontroli pracy Jednostki Produkcyjnej Nawozy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA pod kątem zmniejszania kosztów procesu wytwarzania nawozów azotowych w ciągu produkcyjnym od amoniaku, poprzez kwas azotowy i neutralizację - Etap I. Kierownik w PW: Domański Paweł, , Tel. : 7665, data rozpoczęcia 15-05-2017, data zakończenia 31-12-2017, IA/um/Azoty1, Zakończony
WEiTI
Premia na Horyzoncie
AMBER - udoskonalona biometria mobilna - Premia na Horyzoncie. Kierownik w PW: Pacut Andrzej, , Tel. : 7733, data wniosku 13-01-2015, data rozpoczęcia 13-04-2017, planowana data zakończenia 31-12-2021, H2020-MSCA-ITN-2015 Premia, W realizacji
WEiTI Projekty finansowane przez MNiSW
2016 [2]
Prace umowne krajowe
Opracowanie modeli matematycznych (algorytmów) analizy danych niezbędnych do prawidłowego działania produktu w obszarze prognozowania i optymalizowania wielkości i struktury cen pokoi danego hotelu. Kierownik w PW: Pacut Andrzej, , Tel. : 7733, data wniosku 01-10-2015, data rozpoczęcia 01-05-2016, data zakończenia 30-04-2018, 501210300003, Zakończony
WEiTI
Utrzymanie potencjału badawczego
Rozwój metod sterowania, wspomagania decyzji i zarządzania. Kierownik w PW: Ogryczak Włodzimierz, , data rozpoczęcia 04-05-2016, data zakończenia 31-12-2017, 504/statut2016/1031, Zakończony
WEiTI Działalność statutowa
2001 [3]
[7T11C026/21] Analiza i projektowanie systemów wbudowanych o ostrych wymaganiach czasowych metodą Transnet. Kierownik w PW: Sacha Krzysztof, , data rozpoczęcia 01-07-2001, Zakończony
WEiTI
[7T11A022/20] Specjalizowane metody optymalizacji i symulacji do podejmowania decyzji w sterowaniu złożonymi systemami. Kierownik w PW: Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa, , Tel. : 3650, data rozpoczęcia 01-03-2001, Zakończony
WEiTI
[7T11A027/20] Wybrane zagadnienia planowania dobowego jednostek wytwórczych na rynku energii elektrycznej. Kierownik w PW: Walczak Artur Piotr, data rozpoczęcia 26-02-2001, Zakończony
WEiTI
1998
[8T11A011/15] Struktury i algorytmy sterowania dla złożonych systemów; metody obliczeniowe i zastosowania. Kierownik w PW: Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa, , Tel. : 3650, data rozpoczęcia 01-09-1998, Zakończony
WEiTI
1997 [2]
[8T11A009/13] Metody odpornego sterowania i zarządzania dyskretnymi systemami produkcyjnymi przy występowaniu zakłóceń. Kierownik w PW: Pieńkosz Krzysztof, , Tel. : 7864, data rozpoczęcia 01-09-1997, Zakończony
WEiTI
[8T11A018/12] Wybrane modele i algorytmy harmonogramowania produkcji przy występowaniu ograniczeń zasobowych. Kierownik w PW: Figielska Ewa, data rozpoczęcia 01-01-1997, Zakończony
WEiTI
1996 [5]
[8T11A003/10] Algorytmy regulacji i sterowania nadrzędnego w zintegrowanej strukturze warstwowej. Kierownik w PW: Tatjewski Piotr, , Tel. : +48 234 6163, +48 234 7397, data rozpoczęcia 01-01-1996, Zakończony
WEiTI
[8T11A015/10] Metody, modele i symulacje komputerowe do operacyjnego zarządzania ochroną przeciwpowodziową. Kierownik w PW: Żelaziński Janusz, data rozpoczęcia 01-04-1996, Zakończony
WEiTI
[8T11A024/11] Rozwój metod strukturalnych optymalizacji dyskretnej do harmonogramowania i planowania złożonych procesów dyskretnych. Kierownik w PW: Toczyłowski Eugeniusz, , Tel. : 7950, data rozpoczęcia 02-07-1996, Zakończony
WEiTI
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?