Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
2015
Projekty COST
Wysokowydajne Modelowanie i Symulacja dla aplikacji Big Data. Kierownik w PW: Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa, , Tel. : 3650, data rozpoczęcia 08-04-2015, planowana data zakończenia 07-04-2019, project.status.
WEiTI
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich [5]
2017 [4]
Działalność statutowa [4]
Badania sterowanych cyfrowo układów hydraulicznych. Kierownik w PW: Dąbrowski Dariusz, , Tel. : 8764, data rozpoczęcia 22-02-2017, planowana data zakończenia 31-03-2018, 504/03189/1151, Zakończony
WSiMR Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania symulacyjne zdalnego sterowania maszyn roboczych. Kierownik w PW: Mirosław Tomasz, , Tel. : 8203, data rozpoczęcia 22-02-2017, planowana data zakończenia 31-03-2018, 504/03186/1151, Zakończony
WSiMR Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Dystrybucja mocy w wielosilnikowych napędach elektrycznych. Kierownik w PW: Hajduga Arkadiusz, , Tel. : 8768, data rozpoczęcia 22-02-2017, planowana data zakończenia 31-03-2018, 504/03188/1151, Zakończony
WSiMR Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Metoda oceny pozostającego zasobu eksploatacyjnego węzłów konstrukcyjnych zawierających współpłaszczyznowe pęknięcia znaczeniowe o złożonym modelu wzrostu. Kierownik w PW: Jankowiak Artur, , Tel. : 8257, data rozpoczęcia 22-02-2017, planowana data zakończenia 31-03-2018, 504/03187/1151, Zakończony
WSiMR Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
2016
Działalność statutowa
Bateria samochodu elektrycznego jako magazyn energii. Kierownik w PW: Piórkowski Piotr, , Tel. : 8260, data rozpoczęcia 01-01-2016, data zakończenia 31-12-2017, 504/02832/1151, Zakończony
WSiMR Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Instytut Podstaw Budowy Maszyn
nieokreślono
UPB (Uczelniany Program Badawczy)
Tworzenie nowych właściwości i rozwój zastosowań tworzyw i kompozytów. Kierownik w PW: , Zakończony
WSiMR
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Instytut Pojazdów
2017
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejsckich i przemysłowych. Kierownik w PW: Reński Andrzej, , Tel. : + 48 22 234 8785, data rozpoczęcia 28-04-2017, planowana data zakończenia 30-04-2020, POIR.0102.00-00-0194/16, W realizacji
WSiMR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Instytut Telekomunikacji
nieokreślono
Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Krajowe Laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem. Kierownik w PW: , IT/2021/badawczy, Wniosek
WEiTI Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych
nieokreślono
Wpływ parametrów procesu tworzenia i emisji aerozolowych cząstek antropogenicznych na ich wlaściwości transportowe i toksyczność. Kierownik w PW: Moskal Arkadiusz, , Tel. : 22 234 64 15, Odrzucony
WIChiP
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Wydział Mechatroniki
nieokreślono
międzynarodowe współfinansowane
[WUTcb5b35933156472faa8e61de263efc71]
Projekty finansowane przez MNiSW
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Biologii [7]
nieokreślono [7]
Prace umowne krajowe [7]
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w biurowcu Crown Square w Warszawie - sierpień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/47, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w budynku biurowym A kompleksu Adgar Park West- lipiec 2015 . Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/41, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w budynku biurowym A kompleksu Adgar Park West- sierpień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/48, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w kompleksie Lipowy Office Park w Warszawie - sierpień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/46, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania mikrobiologiczne powietrza w budynku CZRL w Warszawie - czerwiec 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/39, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania mikrobiologiczne powietrza w budynku CZRL w Warszawie - kwiecień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/23, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania mikroorganiczne nalotu na uszczelkach okiennych w budynku NPU w Warszawie - marzec 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/22, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
2018
Granty dziekańskie
Modelowanie matematyczne procesu przemiany fazowej w transparentnych przesłonach słonecznych. Kierownik w PW: Komerska Anna Wiktoria, , Tel. : +48222345425, planowana data zakończenia 31-12-2018, 504/3694/1110/42.000100, Zakończony
WIBHiIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?