Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich
2016
Utrzymanie potencjału badawczego
Bateria samochodu elektrycznego jako magazyn energii. Kierownik w PW: Piórkowski Piotr, , Tel. : 8260, data rozpoczęcia 01-01-2016, data zakończenia 31-12-2017, 504/02832/1151, Zakończony
WSiMR Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Instytut Pojazdów
2017
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejsckich i przemysłowych. Kierownik w PW: Reński Andrzej, , Tel. : + 48 22 234 8785, data rozpoczęcia 28-04-2017, planowana data zakończenia 30-04-2020, POIR.0102.00-00-0194/16, W realizacji
WSiMR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych
nieokreślono
Wpływ parametrów procesu tworzenia i emisji aerozolowych cząstek antropogenicznych na ich wlaściwości transportowe i toksyczność. Kierownik w PW: Moskal Arkadiusz, , Tel. : 22 234 64 15, Odrzucony
WIChiP
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Biologii [7]
nieokreślono [7]
Prace umowne krajowe [7]
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w biurowcu Crown Square w Warszawie - sierpień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/47, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w budynku biurowym A kompleksu Adgar Park West- lipiec 2015 . Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/41, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w budynku biurowym A kompleksu Adgar Park West- sierpień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/48, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania czystości mikrobiologicznej powietrza w kompleksie Lipowy Office Park w Warszawie - sierpień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/46, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania mikrobiologiczne powietrza w budynku CZRL w Warszawie - czerwiec 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/39, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania mikrobiologiczne powietrza w budynku CZRL w Warszawie - kwiecień 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/23, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Badania mikroorganiczne nalotu na uszczelkach okiennych w budynku NPU w Warszawie - marzec 2015. Kierownik w PW: Muszyński Adam, , Tel. : +48222347885, ZB/2015/22, Zakończony
WIŚ
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych
nieokreślono
Działalność statutowa
Odpady komunalne i osady ściekowe jako źródła energii dla miejskich systemów ciepłowniczych. Kierownik w PW: Chorzelski Maciej, , Tel. : +48222347288, 504/02941, Zakończony
WIBHiIŚ Działalność statutowa
Rekord jest widoczny tylko dla autora, aby go upublicznić należy zgłosić informację o zaimportowanym rekordzie redaktorowi.
Niekompletny
Raport
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj