Instytut Automatyki i Robotyki
Janiszowski Krzysztof
Siewnicka Alicja: Modelowanie działania pulsacyjnego zespołu wspomagania pracy serca, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 15-11-2017, Data nadania stopnia:29-11-2017
szczegóły
doktorat_A_Siewnicka_MCHTR.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Dróg i Mostów [2]
Zbiciak Artur [2]
Anysz Hubert Jerzy: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do oceny możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 18-10-2017, Data nadania stopnia:25-10-2017
szczegóły
h_anysz_rozprawa_2017.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Brzeziński Karol: Ocena wpływu cyklicznego obciążenia na wytrzymałość statyczną mieszanek związanych cementem stosowanych w konstrukcjach nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 05-07-2017, Data nadania stopnia:12-07-2017
szczegóły
Dissertation.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Informatyki [5]
Arabas Jarosław
Jaśkiewicz Grzegorz: Programowanie w logice jako narzędzie planowania zachowań botów w grach FPS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 28-03-2017, Data nadania stopnia:25-04-2017
szczegóły
Jaśkiewicz_doktorat.pdf / 3,84 MB / Brak informacji o licencji
Muraszkiewicz Mieczysław
Żbikowski Kamil Piotr: Konstrukcja funkcji kary dla klasyfikatorów SVM w automatycznych strategiach inwestycyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-06-2017, Data nadania stopnia:27-06-2017
szczegóły
Żbikowski_doktorat.pdf / 1,36 MB / Brak informacji o licencji
Rokita Przemysław [2]
Dąbała Łukasz: Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 07-11-2017, Data nadania stopnia:28-11-2017
szczegóły
Dabala_doktorat.pdf / 95,99 MB / Brak informacji o licencji
Piotr Kowaleczko: Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych dla potrzeb mechatronicznego systemu sterowania, stabilizacji i śledzenia w optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych, Data obrony: 28-04-2017, Data nadania stopnia:20-10-2017
szczegóły
Kowaleczko_doktorat_streszczenie.pdf / 2,3 MB / Brak informacji o licencji
Rybiński Henryk
Podsiadło Mariusz: Forecasting Financial Time Series Movements with Rough Sets and Fuzzy Rough Sets, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 17-01-2017
szczegóły
Podsiadło_doktorat.pdf / 1,53 MB / Brak informacji o licencji
Instytut Inżynierii Budowlanej [3]
Kowalski Robert
Głowacki Michał Jan: Sztywność zginanych elementów żelbetowych poddanych działaniu temperatury pożarowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 04-07-2017, Data nadania stopnia:12-07-2017
szczegóły
rozprawa doktorska_mgr inż. Michał Głowacki.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Łukowski Paweł
Jaworska Beata Eliza: Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 11-10-2017, Data nadania stopnia:18-10-2017
szczegóły
Rozprawa doktorska BJaworska.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Szmigiera Elżbieta Danuta
Urbański Marek: Ocena stanów naprężenia i odkształcenia w belkach z betonu zbrojonego prętami z włókien bazaltowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 05-09-2017, Data nadania stopnia:06-09-2017
szczegóły
Urbanski.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Powierża Leszek
Jarczyński Łukasz: Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 14-11-2017, Data nadania stopnia:25-11-2017
szczegóły
Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących- Ł.Jarczyński.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Pałko Tadeusz
Władziński Michał: Metoda wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych impedancji elektrycznej tkanek z zastosowaniem wymuszeń szerokopasmowych, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 24-05-2017, Data nadania stopnia:31-05-2017
szczegóły
main rozprawa Michał Władziński.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki [6]
Jóźwicki Romuald
Szymański Grzegorz: Wpływ wad technologicznych na dokładność pomiaru widma promieniowania spektrometrem fourierowskim, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 18-01-2017, Data nadania stopnia:25-01-2017
szczegóły
Autoreferat Grzegorz Szymanski obrona_rozprawy_doktorskiej.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Kujawińska Małgorzata [3]
Kuś Arkadiusz: Aktywny tomograf holograficzny do pomiaru mikroobiektów biologicznych, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 13-12-2017, Data nadania stopnia:20-12-2017
szczegóły
RozprawaAK-wydruk-2017-10-18.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Dudek Michał: Tomographic analyses and numerical simulations of optical fiber end microcomponents for determining their functional parameters, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 14-06-2017, Data nadania stopnia:28-06-2017
szczegóły
Pobierz pliki
Finke Grzegorz: Development and Investigation of Wide Angle Holographic Display Based on Multi Spatial Light Modulators, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 14-06-2017, Data nadania stopnia:28-06-2017
szczegóły
Finke.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Patorski Krzysztof [2]
Trusiak Maciej: Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 21-06-2017, Data nadania stopnia:28-06-2017
szczegóły
Trusiak_Rozprawa_DoWydruku.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Sunderland Zofia: Opracowanie metody pomiaru płaskości powierzchni płytek Quasi-płaskorównoległych z wykorzystaniem interferencji trójwiązkowej, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 08-02-2017, Data nadania stopnia:22-02-2017
szczegóły
rozprawa_doktorska_Zofia_Sunderland.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych [2]
Pastuszak Grzegorz
Trochimiuk Maciej: Optymalizacja predykcji międzyobrazowej w kodowaniu danych wizyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-12-2017, Data nadania stopnia:19-12-2017
szczegóły
Trochimiuk.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
BibTeX
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?