Instytut Automatyki i Robotyki
Pytlak Radosław
Zawadzki Tomasz: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej opisanych równaniami różniczkowo-algebraicznymi, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 23-06-2016, Data nadania stopnia:29-06-2016
szczegóły
Zawadzki.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Budownictwa
Marcinkowski Roman
Krawczyńska-Piechna Anna: Interaktywna metoda planowania robót betonowych z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 21-03-2016, Data nadania stopnia:19-04-2016
szczegóły
Pobierz pliki
Instytut Chemii
Pacewska Barbara
Nowacka Mariola: Badania wpływu dodatku glinokrzemianowego na proces hydratacji cementu glinowego, Wydział Chemiczny, Data obrony: 18-03-2016, Data nadania stopnia:22-03-2016
szczegóły
Nowacka.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Flisowski Zdobysław
Leśniak Piotr: Metoda analizy wpływu indywidualnych cech układu „piorun - linia przesyłowa” na wywoływane w niej przepięcia, Wydział Elektryczny, Data obrony: 16-06-2016, Data nadania stopnia:22-06-2016
szczegóły
Pobierz pliki
Instytut Informatyki [7]
Arabas Jarosław
Zawistowski Paweł: Algorytm przyrostowego uczenia się funkcji regresji wykorzystujący analizę korelacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 27-06-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
szczegóły
Zawistowski.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Muraszkiewicz Mieczysław
Szczepański Piotr Lech: Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 31-05-2016, Data nadania stopnia:21-06-2016
szczegóły
Szczepanski_doktorat.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Sosnowski Janusz [4]
Zbierski Maciej: Adaptive Byzantine Fault-Tolerant Replication Protocols, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 06-12-2016, Data nadania stopnia:13-12-2016
szczegóły
Zbierski_doktorat .pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Janczarek Paweł: Analiza efektywności obsługi błędów w procesach wytwarzania i eksploatacji oprogramowania, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 20-09-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
szczegóły
janczarek_doktorat.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Kubacki Marcin: Wielowymiarowa analiza logów zdarzeniowych i wydajnościowych w systemach komputerowych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 14-07-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
szczegóły
Kubacki_doktorat.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Komorowski Michał Paweł: Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych , Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-04-2016, Data nadania stopnia:26-04-2016
szczegóły
komorowski_doktorat.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Zabrodzki Jan
Graszka Piotr Zbigniew: Modelowanie tła oraz detekcja obiektów pierwszoplanowych w sekwencjach obrazów pochodzących ze statycznych kamer wideo, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 11-10-2016, Data nadania stopnia:25-10-2016
szczegóły
Graszka_doktorat.pdf / 46,64 MB / Brak informacji o licencji
Instytut Inżynierii Budowlanej
Łukowski Paweł
Konopska-Piechurska Małgorzata: Modele zależności między cechami mechanicznymi betonów do nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 19-04-2016, Data nadania stopnia:20-04-2016
szczegóły
Konopska-Piechurska.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej [4]
Golnik Natalia
Jakubowska Edyta: Rekombinacyjne metody dozymetryczne do monitorowania pól promieniowania mieszanego w ośrodkach radioterapii, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 30-03-2016, Data nadania stopnia:13-04-2016
szczegóły
Jakubowska.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Turkowski Mateusz
Bogucki Adam: Wpływ niepewności pomiarów na skuteczność detekcji i dokładność lokalizacji nieszczelności gazociągów, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 30-03-2016, Data nadania stopnia:13-04-2016
szczegóły
Bogucki.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Woźniak Adam [2]
Rak Michał Bartosz: Fusion of High Density Low Precision and Low Density High Precision data in Coordinate Metrology, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 16-11-2016, Data nadania stopnia:23-11-2016
szczegóły
Michal Bartosz Rak - PhD thesis.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Kowaluk Tomasz: Metoda wyznaczania granicy powietrze - materiał w pomiarach tomograficznych do zastosowań inżynierskich, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 01-07-2016, Data nadania stopnia:21-09-2016
szczegóły
ATT00004.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki [4]
Jakubowski Andrzej
Malinowski Arkadiusz: Analysis of Dispersion of Electrical Parameters of FinFETs, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 17-05-2016, Data nadania stopnia:24-05-2016
szczegóły
Malinowski_doktorat.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Pleskacz Witold [3]
Siwiec Krzysztof: Niskoszumna architektura układu ułamkowej syntezy częstotliwości wykorzystująca linie opóźniajęce dla submikrometrowych i nanometrowych technologii CMOS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 18-10-2016, Data nadania stopnia:25-10-2016
szczegóły
Siwiec.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Marcinek Krzysztof: Uniwersalna architektura procesora dla systemów nawigacji satelitarnej GNSS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-05-2016, Data nadania stopnia:24-05-2016
szczegóły
KMarcinek.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Grodzicki Andrzej: Metoda projektowania zintegrowanych pomp ładunkowych o małej amplitudzie tętnień w nanometrowych technologiach CMOS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 05-04-2016, Data nadania stopnia:26-04-2016
szczegóły
Grodzicki-rozprawa.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
BibTeX
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?