Instytut Automatyki i Robotyki
Pytlak Radosław
Zawadzki Tomasz: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej opisanych równaniami różniczkowo-algebraicznymi, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 23-06-2016, Data nadania stopnia:29-06-2016
Instytut Budownictwa
Marcinkowski Roman
Krawczyńska-Piechna Anna: Interaktywna metoda planowania robót betonowych z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 21-03-2016, Data nadania stopnia:19-04-2016
szczegóły
documents.png
Instytut Chemii
Pacewska Barbara
Nowacka Mariola: Badania wpływu dodatku glinokrzemianowego na proces hydratacji cementu glinowego, Wydział Chemiczny, Data obrony: 18-03-2016, Data nadania stopnia:22-03-2016
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Flisowski Zdobysław
Leśniak Piotr: Metoda analizy wpływu indywidualnych cech układu „piorun - linia przesyłowa” na wywoływane w niej przepięcia, Wydział Elektryczny, Data obrony: 16-06-2016, Data nadania stopnia:22-06-2016
Instytut Informatyki [7]
Arabas Jarosław
Zawistowski Paweł: Algorytm przyrostowego uczenia się funkcji regresji wykorzystujący analizę korelacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 27-06-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
Muraszkiewicz Mieczysław
Szczepański Piotr Lech: Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 31-05-2016, Data nadania stopnia:21-06-2016
Sosnowski Janusz [4]
Zbierski Maciej: Adaptive Fault-Tolerant Replication Protocols, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 06-12-2016, Data nadania stopnia:13-12-2016
Janczarek Paweł: Analiza efektywności obsługi błędów w procesach wytwarzania i eksploatacji oprogramowania, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 20-09-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
Kubacki Marcin: Wielowymiarowa analiza logów zdarzeniowych i wydajnościowych w systemach komputerowych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 14-07-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
Komorowski Michał Paweł: Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych , Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-04-2016, Data nadania stopnia:26-04-2016
Zabrodzki Jan
Graszka Piotr Zbigniew: Modelowanie tła oraz detekcja obiektów pierwszoplanowych w sekwencjach obrazów pochodzących ze statycznych kamer wideo, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 11-10-2016, Data nadania stopnia:25-10-2016
Instytut Inżynierii Budowlanej
Łukowski Paweł
Konopska-Piechurska Małgorzata: Modele zależności między cechami mechanicznymi betonów do nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 19-04-2016, Data nadania stopnia:20-04-2016
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej [4]
Golnik Natalia
Jakubowska Edyta: Rekombinacyjne metody dozymetryczne do monitorowania pól promieniowania mieszanego w ośrodkach radioterapii, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 30-03-2016, Data nadania stopnia:13-04-2016
Turkowski Mateusz
Bogucki Adam: Wpływ niepewności pomiarów na skuteczność detekcji i dokładność lokalizacji nieszczelności gazociągów, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 30-03-2016, Data nadania stopnia:13-04-2016
Woźniak Adam [2]
Rak Michał Bartosz: Fusion of High Density Low Precision and Low Density High Precision data in Coordinate Metrology, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 16-11-2016, Data nadania stopnia:23-11-2016
Kowaluk Tomasz: Metoda wyznaczania granicy powietrze - materiał w pomiarach tomograficznych do zastosowań inżynierskich, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 01-07-2016, Data nadania stopnia:21-09-2016
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki [4]
Jakubowski Andrzej
Malinowski Arkadiusz: Analysis of Dispersion of Electrical Parameters of FinFETs, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 17-05-2016, Data nadania stopnia:24-05-2016
Pleskacz Witold [3]
Siwiec Krzysztof: Niskoszumna architektura układu ułamkowej syntezy częstotliwości wykorzystująca linie opóźniajęce dla submikrometrowych i nanometrowych technologii CMOS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 18-10-2016, Data nadania stopnia:25-10-2016
Marcinek Krzysztof: Uniwersalna architektura procesora dla systemów nawigacji satelitarnej GNSS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-05-2016, Data nadania stopnia:24-05-2016
Grodzicki Andrzej: Metoda projektowania zintegrowanych pomp ładunkowych o małej amplitudzie tętnień w nanometrowych technologiach CMOS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 05-04-2016, Data nadania stopnia:26-04-2016
bibtex
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj