Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej [6]
Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa [3]
Sikora Andrzej: Modelowanie i symulacja rozproszona mobilnych sieci ad-hoc, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 23-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
Kruczkowski Michał: Analiza złośliwych kampanii na podstawie danych o atakach pozyskiwanych z heterogenicznych zródeł, Data obrony: 20-11-2015, Data nadania stopnia:20-11-2015
Marks Michał: System lokalizacji urządzeń tworzących bezprzewodowe sieci sensor, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
Ogryczak Włodzimierz
Olender Paweł: Zagadnienia lokalizacyjne ze złożonymi modelami preferencji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 11-06-2015, Data nadania stopnia:11-06-2015
Pacut Andrzej [2]
Chochowski Marcin: Template protection mechanisms for iris binary codes, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 08-12-2015, Data nadania stopnia:15-12-2015
Papis Bartosz: State abstraction in reinforcement learning, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 17-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
Instytut Automatyki i Robotyki [2]
Cieślicki Krzysztof Maria
Piechna Adam: Badania ex vivo oraz modelowanie analityczne i numeryczne tętnic mózgowych, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 15-04-2015, Data nadania stopnia:22-04-2015
Kościelny Jan Maciej
Sztyber Anna: Metoda doboru zbioru sensorów dla diagnostyki procesów przemysłowych na podstawie grafu przyczynowo-skutkowego, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 04-03-2015
Instytut Dróg i Mostów [2]
Sulewska Maria Jolanta
Bartnik Grzegorz: Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej do oceny jakości zagęszczenia warstw kruszywa łamanego na podłożu gruntowym wzmocnionym geosyntetykiem, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 13-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
Zbiciak Artur
Superczyńska Małgorzata: Geologiczno-inżynierska ocena iłów formacji poznańskiej jako podłoża budowlanego, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 11-09-2015, Data nadania stopnia:30-09-2015
Instytut Elektroenergetyki
Marzecki Jerzy
Pawlicki Bartosz: Regulacja poziomu napięcia w zadaniu kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, Wydział Elektryczny, Data obrony: 14-10-2015, Data nadania stopnia:21-10-2015
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych [2]
Markiewicz Tomasz
Leś Tomasz: Metody komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania diagnostyki raka sutka, Wydział Elektryczny, Data obrony: 15-06-2015, Data nadania stopnia:17-06-2015
Sawicki Dariusz
Piotr Kowalczyk: Wybrane aspekty komunikacji człowiek-komputer z wykorzystaniem ruchów głowy i mimiki twarzy, Wydział Elektryczny, Data obrony: 23-09-2015, Data nadania stopnia:02-07-2015
Instytut Informatyki [3]
Sosnowski Janusz [2]
Olszak Artur: Optimization of efficiency and resilience to node failures of distributed hash tables, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 20-10-2015, Data nadania stopnia:27-10-2015
Komorowska Agnieszka: Metodyka analizy wyników symulacji błędów z wykorzystaniem algorytmów odkrywania wiedzy , Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 31-03-2015, Data nadania stopnia:21-04-2015
Zabrodzki Jan
Kurowski Michał: Modelowanie ewoluującej sieci rzecznej zawierającej meandry starorzecza i delty, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-03-2015, Data nadania stopnia:24-03-2015
Instytut Inżynierii Mechanicznej [4]
Kasprzycka Ewa
Zabielski Marcin: Model symulacji propagacji naprężeń w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 20-10-2015, Data nadania stopnia:27-10-2015
Kurowski Waldemar
Chorzewski Marcin: Modelowanie odkształceń i naprężeń rurociągu podczas przepływu czynnika roboczego, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 12-05-2015, Data nadania stopnia:26-05-2015
Powierża Leszek
Witkowski Paweł Piotr: Wpływ parametrów roboczych zespołu tnącego na zapotrzebowanie energii cięcia roślin energetycznych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 28-04-2015, Data nadania stopnia:26-05-2015
Urbaniec Krzysztof
Budek Andrzej: Warunki minimalnego zużycia energii w instalacji do fermentacyjnej produkcji wodoru z biomasy, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 28-04-2015, Data nadania stopnia:26-05-2015
bibtex
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj