Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej [6]
Niewiadomska-Szynkiewicz Ewa [3]
Sikora Andrzej: Modelowanie i symulacja rozproszona mobilnych sieci ad-hoc, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 23-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
szczegóły
ASikora_0207-2015.pdf / 11,31 MB / Brak informacji o licencji
Kruczkowski Michał: Analiza złośliwych kampanii na podstawie danych o atakach pozyskiwanych z heterogenicznych zródeł, Data obrony: 20-11-2015, Data nadania stopnia:20-11-2015
Marks Michał: System lokalizacji urządzeń tworzących bezprzewodowe sieci sensor, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
szczegóły
rozprawa M Marks.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Ogryczak Włodzimierz
Olender Paweł: Zagadnienia lokalizacyjne ze złożonymi modelami preferencji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 11-06-2015, Data nadania stopnia:11-06-2015
szczegóły
OlenderP_rozprawa_2015.pdf / 921,04 KB / Brak informacji o licencji
Pacut Andrzej [2]
Chochowski Marcin: Template protection mechanisms for iris binary codes, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 08-12-2015, Data nadania stopnia:15-12-2015
szczegóły
Chochowski phdThesis.pdf / 2,56 MB / Brak informacji o licencji
Papis Bartosz: State abstraction in reinforcement learning, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 17-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
szczegóły
bpapis thesis.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Automatyki i Robotyki [2]
Cieślicki Krzysztof Maria
Piechna Adam: Badania ex vivo oraz modelowanie analityczne i numeryczne tętnic mózgowych, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 15-04-2015, Data nadania stopnia:22-04-2015
szczegóły
AdamPiechna_doktorat_150914_v3.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Kościelny Jan Maciej
Sztyber Anna: Metoda doboru zbioru sensorów dla diagnostyki procesów przemysłowych na podstawie grafu przyczynowo-skutkowego, Wydział Mechatroniki, Data obrony: 04-03-2015
szczegóły
PhD_all.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Dróg i Mostów [2]
Sulewska Maria Jolanta
Bartnik Grzegorz: Zastosowanie lekkiej płyty dynamicznej do oceny jakości zagęszczenia warstw kruszywa łamanego na podłożu gruntowym wzmocnionym geosyntetykiem, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 13-11-2015, Data nadania stopnia:24-11-2015
szczegóły
Bartnik.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Zbiciak Artur
Superczyńska Małgorzata: Geologiczno-inżynierska ocena iłów formacji poznańskiej jako podłoża budowlanego, Wydział Inżynierii Lądowej, Data obrony: 11-09-2015, Data nadania stopnia:30-09-2015
szczegóły
Superczynska.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Elektroenergetyki
Marzecki Jerzy
Pawlicki Bartosz: Regulacja poziomu napięcia w zadaniu kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, Wydział Elektryczny, Data obrony: 14-10-2015, Data nadania stopnia:21-10-2015
szczegóły
Rozprawa.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych [2]
Markiewicz Tomasz
Leś Tomasz: Metody komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania diagnostyki raka sutka, Wydział Elektryczny, Data obrony: 15-06-2015, Data nadania stopnia:17-06-2015
szczegóły
autoreferat T. Leś.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Sawicki Dariusz
Piotr Kowalczyk: Wybrane aspekty komunikacji człowiek-komputer z wykorzystaniem ruchów głowy i mimiki twarzy, Wydział Elektryczny, Data obrony: 23-09-2015, Data nadania stopnia:02-07-2015
szczegóły
autoreferat_Piotr_Kowalczyk.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Instytut Informatyki [3]
Sosnowski Janusz [2]
Olszak Artur: Optimization of efficiency and resilience to node failures of distributed hash tables, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 20-10-2015, Data nadania stopnia:27-10-2015
szczegóły
olszak_doktorat.pdf / 1,4 MB / Brak informacji o licencji
Komorowska Agnieszka: Metodyka analizy wyników symulacji błędów z wykorzystaniem algorytmów odkrywania wiedzy , Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 31-03-2015, Data nadania stopnia:21-04-2015
szczegóły
komorowska.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Zabrodzki Jan
Kurowski Michał: Modelowanie ewoluującej sieci rzecznej zawierającej meandry starorzecza i delty, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-03-2015, Data nadania stopnia:24-03-2015
szczegóły
Kurowski_doktorat.pdf / 16,76 MB / Brak informacji o licencji
Instytut Inżynierii Mechanicznej [4]
Kasprzycka Ewa
Zabielski Marcin: Model symulacji propagacji naprężeń w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 20-10-2015, Data nadania stopnia:27-10-2015
szczegóły
Zabielski_Marcin_rozprawa.pdf / 5,74 MB / Brak informacji o licencji
Kurowski Waldemar
Chorzewski Marcin: Modelowanie odkształceń i naprężeń rurociągu podczas przepływu czynnika roboczego, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 12-05-2015, Data nadania stopnia:26-05-2015
szczegóły
Chorzewski.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
Powierża Leszek
Witkowski Paweł Piotr: Wpływ parametrów roboczych zespołu tnącego na zapotrzebowanie energii cięcia roślin energetycznych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 28-04-2015, Data nadania stopnia:26-05-2015
szczegóły
Witkowski_Paweł_Rozprawa.pdf / 5,52 MB / Brak informacji o licencji
Urbaniec Krzysztof
Budek Andrzej: Warunki minimalnego zużycia energii w instalacji do fermentacyjnej produkcji wodoru z biomasy, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Data obrony: 28-04-2015, Data nadania stopnia:26-05-2015
szczegóły
Budek.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność w BG)
BibTeX
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?