Instytut Automatyki i Robotyki
Janiszowski Krzysztof
Instytut Dróg i Mostów [2]
Zbiciak Artur [2]
Anysz Hubert Jerzy: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do oceny możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 18-10-2017, Title date:25-10-2017
Brzeziński Karol: Ocena wpływu cyklicznego obciążenia na wytrzymałość statyczną mieszanek związanych cementem stosowanych w konstrukcjach nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 05-07-2017, Title date:12-07-2017
Instytut Informatyki [5]
Arabas Jarosław
Jaśkiewicz Grzegorz: Planning of bots behavior in the FPS games with the use of programming in logic, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 28-03-2017, Title date:25-04-2017
Muraszkiewicz Mieczysław
Żbikowski Kamil Piotr: Penalty function in SVM classifiers applied to automated trading strategies, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 12-06-2017, Title date:27-06-2017
Rokita Przemysław [2]
Dąbała Łukasz: Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 07-11-2017, Title date:28-11-2017
Piotr Kowaleczko: Algorithms for processing and analysis of digital images for the needs of a mechatronic control, stabilization and tracking system in optoelectronic observation heads, Defense Date: 28-04-2017, Title date:20-10-2017
Rybiński Henryk
Podsiadło Mariusz: Forecasting Financial Time Series Movements with Rough Sets and Fuzzy Rough Sets, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 17-01-2017
Instytut Inżynierii Budowlanej [3]
Kowalski Robert
Głowacki Michał Jan: Sztywność zginanych elementów żelbetowych poddanych działaniu temperatury pożarowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 04-07-2017, Title date:12-07-2017
Łukowski Paweł
Jaworska Beata Eliza: Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 11-10-2017, Title date:18-10-2017
Szmigiera Elżbieta Danuta
Urbański Marek: Ocena stanów naprężenia i odkształcenia w belkach z betonu zbrojonego prętami z włókien bazaltowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 05-09-2017, Title date:06-09-2017
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Powierża Leszek
Jarczyński Łukasz: Method of estimation of low-temperature drying equipment efficiency, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Defense Date: 14-11-2017, Title date:25-11-2017
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Pałko Tadeusz
Władziński Michał: Method of determining the frequency characteristics of electrical impedance of tissue using wideband extenders, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 24-05-2017, Title date:31-05-2017
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki [6]
Jóźwicki Romuald
Szymański Grzegorz: Influence of technological defects on the accuracy of measurement of radiation spectrum with Fourier spectrometer, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 18-01-2017, Title date:25-01-2017
Kujawińska Małgorzata [3]
Dudek Michał: Tomographic analyses and numerical simulations of optical fiber end microcomponents for determining their functional parameters, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 14-06-2017, Title date:28-06-2017
Finke Grzegorz: Development and Investigation of Wide Angle Holographic Display Based on Multi Spatial Light Modulators, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 14-06-2017, Title date:28-06-2017
Patorski Krzysztof [2]
Trusiak Maciej: Processing and analysis of stripe images using Hilbert-Huang transformation for field optical measurement methods, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 21-06-2017, Title date:28-06-2017
Sunderland Zofia: Development of a method for flat surface measurement of quasi-flat-bottomed plates using triple bonding, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 08-02-2017, Title date:22-02-2017
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych [2]
Skarbek Władysław
Trochimiuk Maciej: Optimization of inter-prediction in encoding video data, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 12-12-2017, Title date:19-12-2017
bibtex
Create an Alert
Go to selected page


Back
Cite