Instytut Automatyki i Robotyki
Janiszowski Krzysztof
Siewnicka Alicja: Modeling the action of pulsatile heart assist, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 15-11-2017, Title date:29-11-2017
details
doktorat_A_Siewnicka_MCHTR.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Dróg i Mostów [2]
Zbiciak Artur [2]
Anysz Hubert Jerzy: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do oceny możliwości wystąpienia opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 18-10-2017, Title date:25-10-2017
details
h_anysz_rozprawa_2017.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Brzeziński Karol: Ocena wpływu cyklicznego obciążenia na wytrzymałość statyczną mieszanek związanych cementem stosowanych w konstrukcjach nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 05-07-2017, Title date:12-07-2017
details
Dissertation.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Informatyki [5]
Arabas Jarosław
Jaśkiewicz Grzegorz: Planning of bots behavior in the FPS games with the use of programming in logic, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 28-03-2017, Title date:25-04-2017
details
Jaśkiewicz_doktorat.pdf / 3,84 MB / No licence information
Muraszkiewicz Mieczysław
Żbikowski Kamil Piotr: Penalty function in SVM classifiers applied to automated trading strategies, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 12-06-2017, Title date:27-06-2017
details
Żbikowski_doktorat.pdf / 1,36 MB / No licence information
Rokita Przemysław [2]
Dąbała Łukasz: Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 07-11-2017, Title date:28-11-2017
details
Dabala_doktorat.pdf / 95,99 MB / No licence information
Piotr Kowaleczko: Algorithms for processing and analysis of digital images for the needs of a mechatronic control, stabilization and tracking system in optoelectronic observation heads, Defense Date: 28-04-2017, Title date:20-10-2017
details
Kowaleczko_doktorat_streszczenie.pdf / 2,3 MB / No licence information
Rybiński Henryk
Podsiadło Mariusz: Forecasting Financial Time Series Movements with Rough Sets and Fuzzy Rough Sets, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 17-01-2017
details
Podsiadło_doktorat.pdf / 1,53 MB / No licence information
Instytut Inżynierii Budowlanej [3]
Kowalski Robert
Głowacki Michał Jan: Sztywność zginanych elementów żelbetowych poddanych działaniu temperatury pożarowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 04-07-2017, Title date:12-07-2017
details
rozprawa doktorska_mgr inż. Michał Głowacki.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Łukowski Paweł
Jaworska Beata Eliza: Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 11-10-2017, Title date:18-10-2017
details
Rozprawa doktorska BJaworska.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Szmigiera Elżbieta Danuta
Urbański Marek: Ocena stanów naprężenia i odkształcenia w belkach z betonu zbrojonego prętami z włókien bazaltowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 05-09-2017, Title date:06-09-2017
details
Urbanski.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Powierża Leszek
Jarczyński Łukasz: Method of estimation of low-temperature drying equipment efficiency, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Defense Date: 14-11-2017, Title date:25-11-2017
details
Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących- Ł.Jarczyński.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Pałko Tadeusz
Władziński Michał: Method of determining the frequency characteristics of electrical impedance of tissue using wideband extenders, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 24-05-2017, Title date:31-05-2017
details
main rozprawa Michał Władziński.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki [6]
Jóźwicki Romuald
Szymański Grzegorz: Influence of technological defects on the accuracy of measurement of radiation spectrum with Fourier spectrometer, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 18-01-2017, Title date:25-01-2017
details
Autoreferat Grzegorz Szymanski obrona_rozprawy_doktorskiej.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Kujawińska Małgorzata [3]
Kuś Arkadiusz: Active holographic tomograph for measuring biological microbodies, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 13-12-2017, Title date:20-12-2017
details
RozprawaAK-wydruk-2017-10-18.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Dudek Michał: Tomographic analyses and numerical simulations of optical fiber end microcomponents for determining their functional parameters, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 14-06-2017, Title date:28-06-2017
details
Download files
Finke Grzegorz: Development and Investigation of Wide Angle Holographic Display Based on Multi Spatial Light Modulators, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 14-06-2017, Title date:28-06-2017
details
Finke.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Patorski Krzysztof [2]
Trusiak Maciej: Processing and analysis of stripe images using Hilbert-Huang transformation for field optical measurement methods, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 21-06-2017, Title date:28-06-2017
details
Trusiak_Rozprawa_DoWydruku.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Sunderland Zofia: Development of a method for flat surface measurement of quasi-flat-bottomed plates using triple bonding, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 08-02-2017, Title date:22-02-2017
details
rozprawa_doktorska_Zofia_Sunderland.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych [2]
Pastuszak Grzegorz
Trochimiuk Maciej: Optimization of inter-prediction in encoding video data, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 12-12-2017, Title date:19-12-2017
details
Trochimiuk.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
BibTeX
Create an Alert
Go to selected page


Back
Cite
Confirmation
Are you sure?