Instytut Automatyki i Robotyki
Pytlak Radosław
Zawadzki Tomasz: Metody rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej opisanych równaniami różniczkowo-algebraicznymi, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 23-06-2016, Title date:29-06-2016
details
Zawadzki.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Budownictwa
Marcinkowski Roman
Krawczyńska-Piechna Anna: The interactive method for concrete works planning with formwork utilization’s efficiency analysis, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Defense Date: 21-03-2016, Title date:19-04-2016
details
Download files
Instytut Chemii
Pacewska Barbara
Nowacka Mariola: Badania wpływu dodatku glinokrzemianowego na proces hydratacji cementu glinowego, Wydział Chemiczny, Defense Date: 18-03-2016, Title date:22-03-2016
details
Nowacka.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Flisowski Zdobysław
Leśniak Piotr: Measurement and modeling of frequency characteristics of power transformers for use of their diagnostics, Wydział Elektryczny, Defense Date: 16-06-2016, Title date:22-06-2016
details
Download files
Instytut Informatyki [7]
Arabas Jarosław
Zawistowski Paweł: An incremental approximation method based on correlation analysis, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 27-06-2016, Title date:27-09-2016
details
Zawistowski.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Muraszkiewicz Mieczysław
Szczepański Piotr Lech: Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 31-05-2016, Title date:21-06-2016
details
Szczepanski_doktorat.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Sosnowski Janusz [4]
Zbierski Maciej: Adaptive Byzantine Fault-Tolerant Replication Protocols, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 06-12-2016, Title date:13-12-2016
details
Zbierski_doktorat .pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Janczarek Paweł: Analyzing the effectiveness of problem handling during software development and maintenance, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 20-09-2016, Title date:27-09-2016
details
janczarek_doktorat.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Kubacki Marcin: Multidimentional event and performance log analysis, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 14-07-2016, Title date:27-09-2016
details
Kubacki_doktorat.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Komorowski Michał Paweł: Methods of analysis of information systems based on logs of historical debuggers, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 12-04-2016, Title date:26-04-2016
details
komorowski_doktorat.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Zabrodzki Jan
Graszka Piotr Zbigniew: Background modeling and foreground objects detection in sequences of images from static video cameras, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 11-10-2016, Title date:25-10-2016
details
Graszka_doktorat.pdf / 46.64 MB / No licence information
Instytut Inżynierii Budowlanej
Łukowski Paweł
Konopska-Piechurska Małgorzata: Modele zależności między cechami mechanicznymi betonów do nawierzchni drogowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Defense Date: 19-04-2016, Title date:20-04-2016
details
Konopska-Piechurska.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej [4]
Golnik Natalia
Jakubowska Edyta: Rekombinacyjne metody dozymetryczne do monitorowania pól promieniowania mieszanego w ośrodkach radioterapii, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 30-03-2016, Title date:13-04-2016
details
Jakubowska.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Turkowski Mateusz
Bogucki Adam: Wpływ niepewności pomiarów na skuteczność detekcji i dokładność lokalizacji nieszczelności gazociągów, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 30-03-2016, Title date:13-04-2016
details
Bogucki.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Woźniak Adam [2]
Rak Michał Bartosz: Fusion of High Density Low Precision and Low Density High Precision data in Coordinate Metrology, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 16-11-2016, Title date:23-11-2016
details
Michal Bartosz Rak - PhD thesis.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Kowaluk Tomasz: Metoda wyznaczania granicy powietrze - materiał w pomiarach tomograficznych do zastosowań inżynierskich, Wydział Mechatroniki, Defense Date: 01-07-2016, Title date:21-09-2016
details
ATT00004.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki [4]
Jakubowski Andrzej
Malinowski Arkadiusz: Analysis of Dispersion of Electrical Parameters of FinFETs, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 17-05-2016, Title date:24-05-2016
details
Malinowski_doktorat.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Pleskacz Witold [3]
Siwiec Krzysztof: Niskoszumna architektura układu ułamkowej syntezy częstotliwości wykorzystująca linie opóźniajęce dla submikrometrowych i nanometrowych technologii CMOS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 18-10-2016, Title date:25-10-2016
details
Siwiec.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Marcinek Krzysztof: Universal processor architecture for satellite navigation systems GNSS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 10-05-2016, Title date:24-05-2016
details
KMarcinek.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
Grodzicki Andrzej: The design method of integrated charge pumps for low amplitude ripple in nanometer CMOS technologies, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Defense Date: 05-04-2016, Title date:26-04-2016
details
Grodzicki-rozprawa.pdf / No licence information (the file archived - login or check accessibility in ML)
bibtex
Create an Alert
Go to selected page


Back
Cite
Confirmation
Are you sure?