IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna. Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka (Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka), 04-09-2017 - 07-09-2017, Jachranka, Polska
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo ekonomiczne państw we współczesnym świecie - instytucjonalne rozwiązania pobudzania innowacyjności w kierunku umocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski , 09-01-2017 - 09-01-2017, Warszawa, Politechnika Warszawska, Polska
VII Konferencja naukowo-techniczna pt. "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi", 27-04-2017 - 27-04-2017, Warszawa, Polska
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy rozwoju gospodarczego" pod hasłem "Aktualne wyzwania ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej" (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa KNEiS), 18-05-2017 - 19-05-2017, Płock, Polska
Warszawsko-Gdańskie Sympozjum Naukowe pt. Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oczekiwania i obawy , 19-01-2017 - 19-01-2017, Warszawa, Politechnika Warszawska, Polska
Raport
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj