Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Sater Hanna (red.): Annual Report of the Institute of Microelectronics and Optoelectronics IMiO 2015, 2016, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 84 s.
szczegóły
report_2015.pdf / 3,4 MB / Brak informacji o licencji
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Building Chemistry. Laboratory Exercises, 2016, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-517-2, 138 s.
szczegóły
Building 2016.pdf / 56,66 KB / Brak informacji o licencji
Romaniuk Ryszard, Vretenar Maurizio (red.), Chiuchiolo Antonella: Cryogenic Fiber Optic Sensors for Superconducting Magnets and Power Transmission Lines in High Energy Physics Applications, Editorial Series on Accelerator Science, vol. 39, 2016, Warszawa, Polna 50, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-592-9, 144 s.
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr, 2016, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-480-9, 148 s.
szczegóły
ćwiczenia 2016.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Maciejewska Alina (red.): Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym, Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna , vol. IX, 2016, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-586-8, 74 s.
Karabin Marcin (red.), Cienciała Agnieszka, Florek Ryszard, Dawidowicz Agnieszka, Źróbek Ryszard, Hopfer Andrzej, Pietrzak Ludmiła, Cegielski Stanisław, Ślusarski Marek, Siejka Monika, Zygmunt Mariusz, Parzych Piotr, Bydłosz Jarosław, Karabin Marcin: Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych, Geodezja i kartografia, vol. V, 2016, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-502-8, 101 s.
Oświadczenie autora (old)
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?