Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Sater Hanna (red.): Annual Report of the Institute of Microelectronics and Optoelectronics IMiO 2015, 2016, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 84 s.
szczegóły
report_2015.pdf / 3.4 MB / Brak informacji o licencji
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Building Chemistry. Laboratory Exercises, 2016, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-517-2, 138 s.
szczegóły
Building 2016.pdf / 56.66 KB / Brak informacji o licencji
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr, 2016, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-480-9, 148 s.
szczegóły
ćwiczenia 2016.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Maciejewska Alina (red.): Gospodarka nieruchomościami w planowaniu przestrzennym, Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna , vol. IX, 2016, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-586-8, 74 s.
Karabin Marcin (red.), Cienciała Agnieszka, Florek Ryszard, Dawidowicz Agnieszka, Źróbek Ryszard, Hopfer Andrzej, Pietrzak Ludmiła, Cegielski Stanisław, Ślusarski Marek, Siejka Monika, Zygmunt Mariusz, Parzych Piotr, Bydłosz Jarosław, Karabin Marcin: Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych, Geodezja i kartografia, vol. V, 2016, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-502-8, 101 s.
Oświadczenie autora (old)
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?