Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Sater Hanna (red.): Annual Report of the Institute of Microelectronics and Optoelectronics IMiO 2015, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 84 s.
szczegóły
report_2015.pdf / 3.4 MB / Brak informacji o licencji
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Building Chemistry. Laboratory Exercises, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-517-2, 138 s.
szczegóły
Building 2016.pdf / 56.66 KB / Brak informacji o licencji
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-480-9, 148 s.
szczegóły
ćwiczenia 2016.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Karabin Marcin (red.), Cienciała Agnieszka, Florek Ryszard, Dawidowicz Agnieszka, Źróbek Ryszard, Hopfer Andrzej, Pietrzak Ludmiła, Cegielski Stanisław, Ślusarski Marek, Siejka Monika, Zygmunt Mariusz, Parzych Piotr, Bydłosz Jarosław, Karabin Marcin: Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych, Geodezja i kartografia, vol. V, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-502-8, 101 s.
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?