Janczak-Krawczyńska Barbara (red.): Annual Report of the Institute of Electronic Systems ISE 2015, 2015, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 99 s.
szczegóły
raport2015(1).pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Sater Hanna (red.): Annual Report of the Institute of Microelectronics and Optoelectronics IMiO 2014, 2015, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 76 s.
szczegóły
report_2014.pdf / 1.2 MB / Brak informacji o licencji
Oświadczenie autora (old)
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?