Janczak-Krawczyńska Barbara (red.): Annual Report of the Institute of Electronic Systems ISE 2015, 2015, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 99 s.
szczegóły
raport2015(1).pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Sater Hanna (red.): Annual Report of the Institute of Microelectronics and Optoelectronics IMiO 2014, 2015, ul. Polna 50, 00-644 Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 76 s.
szczegóły
report_2014.pdf / 1,2 MB / Brak informacji o licencji
Romaniuk Ryszard, Vretenar Maurizio (red.), Brouwer Lucas Nathan: Canted-Cosine-Theta Superconducting Accelerator Magnets for High Energy Physics and Ion Beam Cancer Therapy, Editorial Series on Accelerator Science, vol. 36, 2015, Polna 50, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-491-5, 214 s.
Oświadczenie autora (old)
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?