Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Sater Hanna (eds.): Annual Report of the Institute of Microelectronics and Optoelectronics IMiO 2015, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 84 p.
details
report_2015.pdf / 3.4 MB / No licence information
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Building Chemistry. Laboratory Exercises, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-517-2, 138 p.
details
Building 2016.pdf / 56.66 KB / No licence information
Czarnecki Lech Edward, Łukowski Paweł, Garbacz Andrzej, Chmielewska Bogumiła Grażyna, Kuziak Justyna: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej. Wyd.4 popr, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-480-9, 148 p.
details
ćwiczenia 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Karabin Marcin (eds.), Cienciała Agnieszka, Florek Ryszard, Dawidowicz Agnieszka, Źróbek Ryszard, Hopfer Andrzej, Pietrzak Ludmiła, Cegielski Stanisław, Ślusarski Marek, Siejka Monika, Zygmunt Mariusz, Parzych Piotr, Bydłosz Jarosław, Karabin Marcin: Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych, Geodezja i kartografia, vol. V, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-502-8, 101 p.
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page


Back
Cite
Confirmation
Are you sure?