Abramowicz Adam [9]
2020 - 2020
Member of an organizing committee
Abramowicz Adam: Organizacja konferencji, Przewodniczący Konferencji MIKON 2020, w: 23rd International Microwave and Radar Conference (MIKON 2020), 05-10-2020 - 07-10-2020, Warsaw, Polska, 2020 - 2020
2018 - 2018 [2]
Chairing a Session
Abramowicz Adam: Prowadzenie sesji, prowadzenie sesji - Planar antennas, w: 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON 2018), 15-05-2018 - 17-05-2018, Poznań, Polska, 2018 - 2018
Member of an organizing committee
Abramowicz Adam: Organizacja konferencji, członek Komitetu Programowego , w: 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON 2018), 15-05-2018 - 17-05-2018, Poznań, Polska, 2018 - 2018
2016 - 2016 [3]
Chairing a Session
Abramowicz Adam: Prowadzenie sesji, Przewodniczenie sesji High Performance Microwave Measurements, w: 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON 2016), 09-05-2016 - 11-05-2016, Kraków, Polska, 2016 - 2016
Membership in Programme Committee of a conference
Abramowicz Adam: Członkostwo w komitecie programowym, Członek Komitetu Programowego, w: 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON 2016), 09-05-2016 - 11-05-2016, Kraków, Polska, 2016 - 2016
Organizing a conference / workshop / course / seminar
Abramowicz Adam: Udział w organizacji konferencji/warsztatów/kursu/seminarium, Przewodniczący Komisji Konkursu dla Młodych Naukowców, w: 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON 2016), 09-05-2016 - 11-05-2016, Kraków, Polska, 2016 - 2016
2014 -
Spokesperson
Abramowicz Adam: Ekspert dla mediów, ekspert w dziedzinie: systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii, w: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) [Politechnika Warszawska (PW)], od 2014
2007 - 2014
Membership in a committee, council, board
2002 -
Membership in editorial board of a scientific journal
Abramowicz Adam: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, członek Komitetu Redakcyjnego , w: IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, ISSN 0018-9480, od 2002
Adamski Tomasz
2009 -
Membership in the council / board / committee etc. of a professional body
Adamski Tomasz: Członkostwo we władzach i ciałach towarzystw, organizacji i instytucji, członek, w: Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR), od 2009
Andruszkiewicz Piotr
2015 - 2015
Member of an organizing committee
Andruszkiewicz Piotr: Organizacja konferencji, Special Session and Tutorial Co-Chairs, w: 6th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015), 30-06-2015 - 03-07-2015, Warszawa, Polska, 2015 - 2015
Arabas Jarosław [4]
2016 - 2016 [2]
Participation in Radio Programme
Participation in TV Programme
2014 -
Membership in editorial board of a scientific journal
Arabas Jarosław: Członkostwo w komitetach redakcyjnych, redakcja czasopisma, członek Board of Associate Editors of IJET, w: International Journal of Electronics and Telecommunications, [do 2009: Electronics and Telecommunications Quarterly], ISSN 2081-8491, e-ISSN 2300-1933, [0867-6747], od 2014
2013 - 2013
Participation in TV Programme
Bajurko Paweł
2019 - 2019
Member of an organizing committee
Bajurko Paweł: Organizacja konferencji, member of the Local Organizing Team, w: 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP ), 31-03-2019 - 05-04-2019, Kraków, Polska, 2019 - 2019
Barmuta Paweł
2019 - 2019
Chairing a Session
Beck Romuald
2014 -
Spokesperson
Bembenik Robert [2]
2017 - 2017
Member of an organizing committee
Bembenik Robert: Organizacja konferencji, Komitet Organizacyjny, w: 23rd International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems (ISMIS 2017), 26-06-2017 - 29-06-2017, Warszawa, Polska, 2017 - 2017
2015 - 2015
Member of an organizing committee
Bembenik Robert: Organizacja konferencji, Organizing Committee Co-Chairs, w: 6th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015), 30-06-2015 - 03-07-2015, Warszawa, Polska, 2015 - 2015
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?