Książki redagowane [2]
Bembenik Robert, Skonieczny Łukasz, Rybiński Henryk, Kryszkiewicz Marzena, Niezgódka Marek (red.): Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions, Studies in Computational Intelligence, vol. 467, 2013, Heidelberg New York Dordrecht London, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , ISBN 978-3-642-35646-9, [978-3-642-35647-6], 548 s., DOI:10.1007/978-3-642-35647-6
Cytuj
szczegóły
Fronf Matter.pdf / 149 KB / Brak informacji o licencji
Rozdziały z monografii [20]
Adamczyk Tomasz, Andruszkiewicz Piotr: Web Resource Acquisition System for Building Scientific Information Database, w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: From Research to Implementation / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 541, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-04713-3, ss. 131-140, DOI:10.1007/978-3-319-04714-0_8
Cytuj
szczegóły
09990124.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Andruszkiewicz Piotr, Nachyła Beata: Automatic Extraction of Profiles from Web Pages, w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 467, 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , ISBN 978-3-642-35646-9, ss. 415-431, DOI:10.1007/978-3-642-35647-6_25
Gawrysiak Piotr, Ryżko Dominik Paweł, Więch Przemysław B. [i in.]: Retrieval and Management of Scientific Information from Heterogeneous Sources , w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 390, 2012, Springer, ISBN 978-3-642-24808-5, ss. 37-48, DOI:10.1007/978-3-642-24809-2_3
Hazan Rafał, Andruszkiewicz Piotr: Home Pages Identification and Information Extraction in Researcher Profiling, w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 467, 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , ISBN 978-3-642-35646-9, ss. 41-51, DOI:10.1007/978-3-642-35647-6_4
Jacobfeuerborn Bruno, Muraszkiewicz Mieczysław: Czwarty paradygmat, w: CZAS PRZEMIAN - CZAS WYZWAŃ. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka / Jasiewicz Justyna, Zybert Elżbieta Barbara (red.), NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA, vol. 152, 2014, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ISBN 978-83-64203-22-0, ss. 33-48
Jacobfeuerborn Bruno, Muraszkiewicz Mieczysław: Media, Information Overload, and Information Science , w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 467, 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , ISBN 978-3-642-35646-9, ss. 3-13 , DOI:10.1007/978-3-642-35647-6_1
Jacobfeuerborn Bruno, Muraszkiewicz Mieczysław: Some Challenges and Trends in Information Science, w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: From Research to Implementation / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 541, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-04713-3, ss. 3-14 , DOI:10.1007/978-3-319-04714-0_1
Cytuj
szczegóły
09990001.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Kogut Tomasz, Ryżko Dominik Paweł, Gałązka Karol: Information Retrieval from Heterogeneous Knowledge Sources Based on Multi-agent System , w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 467, 2013, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , ISBN 978-3-642-35646-9, ss. 15-23 , DOI:10.1007/978-3-642-35647-6_2
Kryszkiewicz Marzena, Jańczak Bartłomiej: Basic Triangle Inequality Approach Versus Metric VP-Tree and Projection in Determining Euclidean and Cosine Neighbors, w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: From Research to Implementation / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 541, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-04713-3, ss. 27-49, DOI:10.1007/978-3-319-04714-0_3
Cytuj
szczegóły
09990023.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Kryszkiewicz Marzena: Determining Cosine Similarity Neighborhoods by Means of the Euclidean Distance, Chapter 17, w: Rough Sets and Intelligent Systems – Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam. Volume 2 / Skowron Andrzej, Suraj Zbigniew (red.), Intelligent Systems Reference Library, vol. 43, 2013, Springer-Verlag, ISBN 978-3-642-30340-1, ss. 323-345, DOI:10.1007/978-3-642-30341-8_17
Kryszkiewicz Marzena: The Triangle Inequality versus Projection onto a Dimension in Determining Cosine Similarity Neighborhoods of Non-negative Vectors, w: Rough Sets and Current Trends in Computing / Yao JingTao [i in.] (red.), Lecture Notes In Computer Science, vol. 7413, 2012, Springer-Verlag, ISBN 978-3-642-32114-6, ss. 229-236, DOI:10.1007/978-3-642-32115-3_27
Ryżko Dominik Paweł, Muraszkiewicz Mieczysław: SYNAT - An Innovative Platform for Scientific Information Management. Part IV: Innovations for an Information Professional , w: Innovating Innovation: Essays on the intersection of information science and innovation / Jacobfeuerborn Bruno (red.), 2013, MOST Foundation, University of Warsaw, ISBN 978-83-925759-8-6, ss. 179-187
Sosnowski Janusz, Gawkowski Piotr, Cabaj Krzysztof [i in.]: Analyzing Logs of the University Data Repository, w: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: From Research to Implementation / Bembenik Robert [i in.] (red.), Studies in Computational Intelligence, vol. 541, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-04713-3, ss. 141-156, DOI:10.1007/978-3-319-04714-0_9
Cytuj
szczegóły
09990135.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?