Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Profesor nadzwyczajny
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7753
Pokój: 322
Konsultacje: wtorek 14.00-16.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil google scholar
h-index*:9

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 roku na Wydziale Elektroniki, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1993 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Politechnice od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991 roku. Od grudnia 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej W 2005 i 2006 roku otrzymał tytuł najlepszego wykładowcy w konkursie Złotej Kredy przyznawany przez Wydziałową Radą Samorządu WEiTI. Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej od 2013 roku. Główne obszary zainteresowań naukowych: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, problemy percepcji obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG. Jest recenzentem m.in. dla: IEEE Computer Graphics & Applications; Real-Time Imaging, Academic Press; The Visual Computer, Springer; IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka (information science)
Kreator raportu