Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Paweł Wawrzyński
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7120, +48 22 234 7432
Pokój: 21, 204
Konsultacje: środa, 16.00-17.00
Języki komunikacji: polski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:8

Tytuł magistra inżyniera, doktora inżyniera informatyki i doktora habilitowanego inżyniera informatyki uzyskał w latach, odpowiednio, 2001, 2005 i 2016 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ponadto, w roku 2004 uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2017 pracował w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW. Od roku 2017 pracuje w Instytucie Informatyki PW i od 2018 roku jest w nim zastępcą dyrektora ds. nauki.

Jego zainteresowania badawcze obejmują uczenie maszynowe, sieci neuronowe i robotykę.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik