Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Robert Marek Nowak
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7718
Pokój: 23
Konsultacje: wtorek - 17.00-18.00; środy - 11.00-12.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID

Profil scopus
h-index*:7

Absolwent Technikum Elektronicznego w Chełmie (5 miejsce na Olimpiadzie Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej) oraz Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej (praca magisterska nagrodzona przez J.M. Rektora). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki uzyskał w listopadzie 2004 roku, rozprawa ,,Zagadnienia implementacji urządzeń przetwarzających informację przy użyciu cząsteczek DNA'' została wyróżniona przez Radę Wydziału. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w 2015 r. za powiązany tematycznie cykl publikacji ,,Analiza danych genetycznych''. Zatrudniony od 2004 w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Systemów Elektronicznych. Zainteresowania naukowe obejmują stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz algorytmów optymalizacji do obróbki danych w biologii i medycynie, bioinformatykę, obliczenia molekularne oraz rozwój technik wykorzystywanych podczas projektowania i wytwarzania oprogramowania. Współautor monografii ,,Język C++: mechanizmy, wzorce, biblioteki'', współautor 2 patentów, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i raportów technicznych. Otrzymał nagrodę naukową Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W działalności inżynierskiej projektuje, implementuje i zarządza tworzeniem systemów informatycznych wymagających wydajnej implementacji złożonych algorytmów. Kierował bądź brał udział w tworzeniu kilkudziesięciu aplikacji, finansowanych przez KBN, NCBiR, European Defence Agency, Filbico sp. z o.o, Octagonet SA, Plum sp z o.o., BRASTER SA. Prowadzi wykłady z Zaawansowanego Programowania w C++, Metod Bioinformatyki, Programowania Obiektowego. Otrzymał nagrodę ,,Złota Kreda'' od Samorządu Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz nagrodę dydaktyczną Rektora Politechniki Warszawskiej. Opublikował cykl artykułów popularnonaukowych demonstrujących techniki stosowane w programowaniu w czasopismach Software Developers Journal i Programista. Kierownik Zakładu do 2017 roku. W roku 2018 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik