Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz
Profesor zwyczajny
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7701
Pokój: 318
Konsultacje: wtorek 14:00-14:45
Języki komunikacji: polski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 11
h-index (Cytowania WoS)*: 10

Profil scopus


Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 1988 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskała w 1995 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskała 2003 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2006 roku jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskała w 2013 roku nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od 1988 roku. Prodziekan ds. Nauczania WEiTI PW (2005-2008), Kierownik specjalności "Inżynieria Systemów Informatycznych" na kierunku studiów Informatyka. Kierownik Zakładu od 2009 roku. W roku 2017 została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?