Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski
Profesor zwyczajny
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: 22 234-7915
Pokój: 141
Konsultacje: czwartek 12.00-14.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil google scholar
h-index*:16

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1969 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał 1976 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1993 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 2006 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na Politechnice pracuje od 1969 roku. Dyrektor Instytutu Informatyki w latach 1996-2008. Zastępca Dyrektora Instytutu w latach 1984-1988. Kierownik Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów od roku 1994 do 2017. Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry WEiTI do 2013 roku. Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej (1998), (2003), (2008), (2009), (2011); (2015);

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka (information science)
Kreator raportu