Włącz edycję swojego profilu
mgr inż. Bartłomiej Radzik
konstruktor
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 222347577
Pokój: 59Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?