Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Tomasz Gambin
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7148
Pokój: 302
Konsultacje: Poniedziałki 10-11:00
Języki komunikacji: polski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 26
h-index (Cytowania WoS)*: 30

Profil scopus


Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2007 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Przewód doktorski otworzył na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2011 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał w 2012 roku. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od marca 2012 roku. Zainteresowania: bioinformatyka, genomika; eksploracja danych, metody statystyczne w biologii molekularnej i medycynie. W 2013 i w 2016 otrzymał Nagrodę JM Rektora, indywidualną, pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2016). "Iuventus Plus" (2016).
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?