Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
dr inż. Przemysław B. Więch
Asystent
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7715
Pokój: 302
Konsultacje: piatek 12.15-14.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 1
h-index (Cytowania WoS)*: 1Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2005 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2011 roku. Pracował w Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych od 2010 do 30 września 2012 roku.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?