Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Piotr Andruszkiewicz
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7148
Pokój: 302
Konsultacje: środa 18:00-19:00
Języki komunikacji: polski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 2
h-index (Cytowania WoS)*: 3

Profil scopus


Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2005 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2012 roku. W Instytucie Informatyki w Zakładzie Systemów Informacyjnych pracuje od 2011 roku. Zainteresowania: eksploracja danych i informacji z internetu; zapewnianie prywatności w eksploracji danych; uczenie maszyn; bazy danych; technologie mobilne.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?