Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Krzysztof Marek Czuba
Adiunkt badawczo-dydaktyczny, Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 5006; +48 22 234 5110
Pokój: 247
Konsultacje: środy - 10.15 - 12.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 4
h-index (Cytowania WoS)*: 4

Profil scopus


Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2002 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych w 2007 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Adiunkt w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych (2016-).
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): elektronika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?