Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Jarosław Arabas
Profesor uczelni
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7432
Pokój: 204
Konsultacje: środy - 12.00-13.00
Języki komunikacji: polski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 3
h-index (Cytowania WoS)*: 5
Strona domowa
Profil scopus


Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1993 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2006 roku. Kierownik Zespołu Zastosowań Sztucznej Inteligencji. Od 2016 roku Dyrektor Instytutu Informatyki.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik