Włącz edycję swojego profilu
dr Bartłomiej Skowron
Adiunkt
Zakład Filozofii
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
email:
Pokój: 230, Pl. Politechniki 1
Konsultacje: ans.pw.edu.pl/Studenci/Konsultacje
Języki komunikacji: polski, angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil google scholar


h-index*:1

Jestem filozofem, platonikiem. W uprawianiu filozofii wykorzystuję matematyczne struktury, którymi modeluję zagadnienia filozoficzne. Wierzę w to, że struktury topologiczne można z sukcesem wykorzystywać w filozofii, w szczególności w ontologii. Filozofię używającą struktur topologicznych nazywam topologiczną filozofią. Interesuję się również filozofią teorii kategorii, etyką, logiką, teorią argumentacji, antropologią oraz polityką i administracją nauki.

Od 01.10.2015 jestem adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Od 28.03.2017 jestem Prodziekanem ds. Nauki. Jestem także członkiem oraz sekretarzem Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej.

Wygłosiłem 30 wykładów na zaproszenie. Brałem czynny udział w ponad 50 konferencjach, w tym 15 międzynarodowych. Odbyłem 8 naukowych wyjazdów zagranicznych: Monachium (MCMP LMU, Niemcy), Amsterdam (Holandia), Trydent (Włochy), Londyn (Wielka Brytania), Dubrovnik (Chorwacja), Praga (Czechy), Augsburg (Niemcy), Aarhus (Dania). Współorganizowałem 20 konferencji naukowych.

Wyróżnienia
 1. W roku 2012 zostałem nominowany do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Do Kapituły powołującej Akademię należą m.in. A. Białas (Prezes PAU), M. Żylicz (Prezes FNP), M. Kleiber (były Prezes PAN). Od września 2013 do maja 2017 roku byłem Przewodniczącym Akademii.
 2. W roku 2013 otrzymałem Academia Europaea Burgen Scholarship.
 3. Wyróżnienie w konkursie do Sesji Młodych Badaczy podczas konferencji Ethics in Science and Life Standards and Dilemmas organizowanej przez Humboldt-Kolleg (stowarzyszenie stypendystów fundacji Humboldta) w Toruniu w dniach 10-13 maja 2015 r.

Wykształcenie
2003-2008 studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, licencjat (2005) filozofii i magister (2008) filozofii.
2008-2012 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł rozprawy: Mereotopologiczne aspekty filozoficznej teorii całości i części. Promotor: prof. dr hab. Jacek Hawranek (UWr), recenzenci: dr hab. Marek Magdziak (UWr), dr hab. Janusz Kaczmarek (UŁ). 24.10.2012 obroniłem pracę doktorską oraz uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii o specjalności logika filozoficzna.
2007-2011 matematyczne dzienne studia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskany dyplom: licencjat z matematyki.
2008-2009 kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Wrocławski.

Hobby
Popularyzacja filozofii i nowe technologie. Biegi długodystansowe – ukończone dwa maratony i kilka półmaratonów.

Varia
W latach 2005-2017 byłem organizatorem bądź współorganizatorem ponad 100 wydarzeń filozoficznych: wykładów otwartych, spotkań filozoficznych, spotkań dla młodzieży, warsztatów w szkołach, seminariów PTF, debat, konferencji naukowych i naukowo-artystycznych. Współtworzę środowisko promujące obecność filozofii w polskich szkołach, patrz nauczanie filozofii. Jestem współinicjatorem społecznej inicjatywy Filozoficzne Wtorki. W roku 2016 i 2017 realizuję międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy Akademii Młodych Uczonych i Artystów o nieoczywistych związkach filozofii i matematyki: Filomates. Byłem inicjatorem i kierownikiem projektu warsztatów logiczno-krytycznych dla uczniów i nauczycieli Porządne Myślenie oraz Wyrzeźbić mądrość.
Byłem współtwórcą projektu edukacyjnego Język Maszyn, projekt polega na wprowadzeniu podstaw programowania do wrocławskich szkół. W sumie w projektach przeze mnie (współ)realizowanych wzięło udział około 3 tyś. osób (uczniów, nauczycieli, studentów i uczonych). Współorganizowałem z ramienia Akademii Młodych Uczonych i Artystów debatę pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce (organizatorzy: RMN, AMU PAN, MNiSW, KRD, SD PAN). Prowadziłem ponad 10 debat/paneli dyskusyjnych, w tym panel dyskusyjny otwierający konferencję PSN 2016 Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych? (prelegenci: Edward Nęcka, Tomasz Perkowski, Monika Groszkowska, Piotr Dardziński).
Organizowałem oraz prowadziłem panel pt. Przyszłość polskiej ontologii. Panel był częścią, współorganizowanej przeze mnie, chyba największej ontologicznej konferencji w historii polskiej ontologii pt. Polska ontologia współcześnie.

Konferencja z topologicznej filozofii

Topological Philosophy

Byłem inicjatorem i jednym z organizatorów międzynarodowej konferencji z topologicznej filozofii. Konferencja organizowana była przez Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, odbyła się w lutym 2016 r. w Warszawie. Była to pierwsza na świecie tego typu konferencja. Udział w tej konferencji wzięli rozpoznawani w środowisku międzynarodowym filozofowie m.in. Samuel C. Fletcher (Munich Center for Mathematical Philosophy, Germany & University of Minnesota, Twin Cities, USA), Benjamin Feintzeig, (University of California, USA), Nikolay Milkov (University of Paderborn, Germany), Thomas Mormann (University of the Basque Country), Ian Pratt-Hartmann (University of Manchester, UK), Peter Simons FBA, MRIA (Trinity College Dublin, Ireland) oraz Achille Varzi (Columbia University, USA). Nagrania z wystąpień dostępne są na profilu YouTube Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej: ICFO YouTube.

Nagrania wykładów i wystąpień
 1. Jak istnieje Google? O istnieniu przedmiotów wirtualnych - wykład na forum Filozoficznych Wtorków.
 2. Problem psychofizyczny a argument z wielorakiej realizacji. Na marginesie tekstu K. Chodasewicza „Empiryczne racje argumentu z wielorakiej realizacjiˮ - wykład na Sympozjum poświęconym mojemu koledze, utalentowanemu a przedwcześnie zmarłemu filozofowi, dr. Krzysztofowi Chodasewiczowi.
 3. Parmenides - wykład na zaproszenie Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.
 4. Polska ontologia współcześnie - prowadzenie panelu dyskusyjnego.
 5. Rise of Robots: How to Survive The End of Work? - panel o tym, czym są nowe technologie i jak zmieniają nasze życie.
 6. Tajemnica istnienia - relacja z 6. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu.
 7. Negating as turning upside down - wystąpienie podczas konferencji pt. "Negacja" dedykowanej prof. Pavlovi Maternie.
 8. Filozoficzne Zoo i szalony Sokrates - wystąpienie o projekcie Filozoficzne Zoo, o powadze, dostojeństwie i szaleństwie filozofii. Poniżej zamieszczam film pt. "Wyrzeźbić mądrość. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia". Film powstał w ramach projektu Akademii Młodych Uczonych i Artystów, celem filmu jest wspieranie wszelkich działań prowadzących do mądrego wprowadzenia filozofii do szkół. Film powstał we wnętrzach pracowni rzeźbiarskich Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): filozofia (philosophy)
Kreator raportu