Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Andrzej Skorupski
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: 22 234-5521
Pokój: 306
Konsultacje: wtorek 12.00-14.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania WoS)*: 1Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1966 roku na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej, a stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1975 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Na Politechnice pracował od 1965 roku do 2008 roku. W Zakładzie Grafiki Komputerowej od chwili jego powstania. Zastępca Dyrektora ds. Nauczania w latach 1978-1981, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Doświadczalnej w latach 1980-1987. Kierownik Działu Informatyki Izby Rzeczoznawców SEP oraz członek Centralnego Kolegium Sekcji Informatyki SEP Zainteresowania naukowe: architektura komputerów, projektowanie logiczne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik