Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
.png
dr inż. Adam Woźniak
adiunkt
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: 7665
Pokój: 570
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
Profesor nadzwyczajny
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Mechatroniki
email:
Telefon: +48 22234-8281
Pokój: 215
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil scopus


Tytuł profesora uzyskał w roku 2017, a stopień doktora habilitowanego w roku 2011. W latach 2005-2006 pracował jako visiting professor w Ecole Centre de Recherche en Fabrication Haute Performance, Département de Génie Mécanique, Polytechnique de Montréal w Kanadzie. Jest specjalistą w zakresie zaawansowanych technik pomiarów wielkości geometrycznych, a w szczególności współrzędnościowej techniki pomiarowej. Zajmuje się również inżynierią jakości i teorią niezawodności urządzeń mechatronicznych. Autor 2 monografii oraz blisko 150 publikacji w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, w tym ponad 30 w czasopismach indeksowanych JCR. Wymienione prace prowadził w ramach kilkunastu projektów badawczych, również międzynarodowych, finansowanych m.in. ze środków NCBiR, KBN, MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i innych. Większością z nich kierował. Wypromował 4 doktorów nauk technicznych oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów. Jest recenzentem w postępowaniach habilitacyjnych, rozpraw doktorskich oraz w wielu czasopismach zagranicznych z listy JCR. Członek Rady Metrologii przy prezesie Głównego Urzędu Miar, członek Rady Normalizacyjnej II kadencji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Wielokrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W roku 2012 uzyskał nagrodę Premiera RP za osiągnięcia naukowe. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej PW.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Włącz edycję swojego profilu
.png
dr inż. Adam Woźniak
specjalista naukowo-techniczny
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
email:
Telefon: 22 234-15-46
Pokój: 028L
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): automatyka i robotyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj