Instytut Informatyki [90]
Arabas Jarosław [3]
Piczak Karol Jerzy: Klasyfikacja dźwięku za pomocą splotowych sieci neuronowych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 14-05-2019, Data nadania stopnia:28-05-2019
Jaśkiewicz Grzegorz: Programowanie w logice jako narzędzie planowania zachowań botów w grach FPS, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 28-03-2017, Data nadania stopnia:25-04-2017
Zawistowski Paweł: Algorytm przyrostowego uczenia się funkcji regresji wykorzystujący analizę korelacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 27-06-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
Butkiewicz Bohdan
Nieradka Grzegorz Krzysztof: Dopasowanie obrazów pary stereoskopowej z wykorzystaniem logiki rozmytej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 13-05-2014, Data nadania stopnia:27-05-2014
Kerntopf Paweł [2]
Szyprowski Marek: Metoda redukcji kosztu kwantowego binarnych układów odwracalnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 21-11-2013, Data nadania stopnia:26-11-2013
Jegier Jerzy: Synteza odwracalnych układów logicznych oparta na wyrażeniach PPRM, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data nadania stopnia:19-12-2017
Kryszkiewicz Marzena [5]
Lasek Piotr Paweł: Efficient Density-Based Clustering, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 15-05-2012, Data nadania stopnia:22-05-2012
Andruszkiewicz Piotr: Privacy Preserving Classification and Association Rules Mining over Centralised Data, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 20-11-2011, Data nadania stopnia:24-01-2012
Skonieczny Łukasz: Odkrywanie częstych grafów z uwzględnianiem niespójności, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 30-11-2010, Data nadania stopnia:14-12-2010
Cabaj Krzysztof: Nowe podejście do odkrywania wiedzy w strumieniu danych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-11-2009, Data nadania stopnia:24-11-2009
Cichoń Katarzyna: Szybkie odkrywanie reprezentacji wzorców częstych z negacjami i reduktów tablic decyzyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 19-09-2006, Data nadania stopnia:26-09-2006
Muraszkiewicz Mieczysław [20]
Twardowski Bartłomiej: Algorithms for Ranking of Top-N Recommendations from Implicit User Feedback and Ephemeral Items, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 09-01-2018, Data nadania stopnia:30-01-2018
Żbikowski Kamil Piotr: Konstrukcja funkcji kary dla klasyfikatorów SVM w automatycznych strategiach inwestycyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-06-2017, Data nadania stopnia:27-06-2017
Szczepański Piotr Lech: Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 31-05-2016, Data nadania stopnia:21-06-2016
Łoziński Paweł Henryk: Wnioskowanie w logikach argumentacyjnych zależne od kontekstu, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-06-2012, Data nadania stopnia:26-06-2012
Lebuda Jakub: Zintegrowane podejście do minimalizacji błędów w systemach informacyjnych organizacji wysokich technologii, Data obrony: 09-12-2009, Data nadania stopnia:09-12-2009
Machnik Łukasz: Zastosowanie algorytmów mrówkowych do przetwarzania kolekcji dokumentów tekstowych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-06-2008, Data nadania stopnia:24-06-2008
Sołdacki Przemysław: Zastosowanie metod płytkiej analizy tekstu do przetwarzania dokumentów w języku polskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 11-03-2008, Data nadania stopnia:18-03-2008
Gołębski Marcin: Indukcja reguł gramatyki języka polskiego, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 13-11-2007, Data nadania stopnia:20-11-2007
bibtex
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj