Instytut Informatyki [75]
Arabas Jarosław
Blinowski Grzegorz J. [3]
Bluemke Ilona [5]
Burakowski Wojciech
Butkiewicz Bohdan
Cabaj Krzysztof
Chabko Krzysztof [2]
Dutkiewicz Hanna Dorota: Badanie wpływu algorytmów stereo dopasowania i wykrywania skóry na szybkość i niezawodność modelowania trajektorii 3D ruchu dłoni, 2012
Chrząszcz Jerzy
Czarnecki Tomasz
Dawidczyk Jarosław [2]
Gawkowski Piotr [2]
Raport
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj