Instytut Informatyki [84]
Arabas Jarosław
Zawistowski Paweł, Algorytm przyrostowego uczenia się funkcji regresji wykorzystujący analizę korelacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 27-06-2016, Data nadania stopnia:27-09-2016
Butkiewicz Bohdan [2]
Nieradka Grzegorz Krzysztof, Dopasowanie obrazów pary stereoskopowej z wykorzystaniem logiki rozmytej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 13-05-2014, Data nadania stopnia:27-05-2014
Kerntopf Paweł
Szyprowski Marek, Metoda redukcji kosztu kwantowego binarnych układów odwracalnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 21-11-2013, Data nadania stopnia:26-11-2013
Kryszkiewicz Marzena [5]
Lasek Piotr Paweł, Efficient Density-Based Clustering, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 15-05-2012, Data nadania stopnia:22-05-2012
Andruszkiewicz Piotr, Privacy Preserving Classification and Association Rules Mining over Centralised Data, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 20-11-2011, Data nadania stopnia:24-01-2012
Skonieczny Łukasz, Odkrywanie częstych grafów z uwzględnianiem niespójności, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 30-11-2010, Data nadania stopnia:14-12-2010
Cabaj Krzysztof, Nowe podejście do odkrywania wiedzy w strumieniu danych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-11-2009, Data nadania stopnia:24-11-2009
Cichoń Katarzyna, Szybkie odkrywanie reprezentacji wzorców częstych z negacjami i reduktów tablic decyzyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 19-09-2006, Data nadania stopnia:26-09-2006
Muraszkiewicz Mieczysław [18]
Żbikowski Kamil Piotr, Konstrukcja funkcji kary dla klasyfikatorów SVM w automatycznych strategiach inwestycyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-06-2017, Data nadania stopnia:27-06-2017
Szczepański Piotr Lech, Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 31-05-2016, Data nadania stopnia:21-06-2016
Łoziński Paweł Henryk, Wnioskowanie w logikach argumentacyjnych zależne od kontekstu, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 12-06-2012, Data nadania stopnia:26-06-2012
Lebuda Jakub, Zintegrowane podejście do minimalizacji błędów w systemach informacyjnych organizacji wysokich technologii, Data obrony: 09-12-2009, Data nadania stopnia:09-12-2009
Machnik Łukasz, Zastosowanie algorytmów mrówkowych do przetwarzania kolekcji dokumentów tekstowych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 10-06-2008, Data nadania stopnia:24-06-2008
Sołdacki Przemysław, Zastosowanie metod płytkiej analizy tekstu do przetwarzania dokumentów w języku polskim, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 11-03-2008, Data nadania stopnia:18-03-2008
Gołębski Marcin, Indukcja reguł gramatyki języka polskiego, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 13-11-2007, Data nadania stopnia:20-11-2007
Jacobfeuerborn Bruno, Methodology of information systems for boosting competence and management in hitech organizations, Data obrony: 07-01-2005, Data nadania stopnia:26-01-2006
Okoniewski Michał, Odkrywanie wielowymiarowych ilościowych reguł asocjacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Data obrony: 21-05-2002, Data nadania stopnia:21-05-2002
bibtex
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj