Instytut Informatyki [1326]
Adamski Tomasz [2]
Andruszkiewicz Piotr [10]
Góralewski Artur: Badanie wpływu reprezentacji danch tekstowych na jakość klasyfikatorów zbudowanych z wykorzystaniem narzędzi Big Data, 2017
Góra Mateusz Ryszard: Odkrywanie i automatyczna modyfikacja ustawień urządzeń mobilnych na podstawie zarejestrowanych preferencji oraz zachowań użytkownika, 2014
Pakulska Katarzyna Halina: Wykorzystanie uogólnionych wzorców sekwencyjnych w procesie automatycznego tworzenia streszczeń dla artykułów w języku polskim, 2014
Arabas Jarosław [8]
Fiedukowicz Andrzej Ryszard: Wpływ wykorzystania archiwum wygenerowanych punktów w algorytmie ewolucji różnicowej na jakość uzyskiwanych wyników., 2015
Raport
Przejdź do wybranej strony


Powrót
Cytuj