Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Liczba pozycji: 26

Filtry wyszukiwania

Filtry wyszukiwania
Dostęp
Rok zgłoszenia
Rok publikacji
autor
filtry zaawansowane author
Dziedziny i dyscypliny
Jednostki

Narzędzia wyników wyszukiwania

Lista wyników zgodnie z użytymi filtrami

Inphotech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią

2016
Wynalazki
 • Nasiłowski Tomasz, Pawlik Katarzyna Joanna, Hołdyński Zbigniew, Murawski Michał, Tenderenda Tadeusz, Napierała Marek, Ostrowski Łukasz, Słowikowski Mateusz, Szostkiewicz Łukasz, Szymański Michał, Stępień Karol, Mąkowska Anna: Mikrostrukturalny światłowód wielordzeniowy, urządzenie do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego i sposób wykonania urządzenia do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.406499, Numer patentu/prawa: PL 226046, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 15-12-2013, Data udzielenia prawa: 21-10-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 30-06-2017]
  • szczegóły

INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2017
Wynalazki
 • Hołdyński Zbigniew, Szostkiewicz Łukasz, Nasiłowski Tomasz, Pawlik Katarzyna Joanna, Napierała Marek, Tadeusz Tederenda, Murawski Michał, Szymański Michał, Ostrowski Łukasz, Słowikowski Mateusz, Mąkowska Anna, Piotr Nasiłowski, Ariel Łukowski: Element czuły czujnika światłowodowego, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.406643, Numer patentu/prawa: PL 229061, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-12-2013, Data udzielenia prawa: 20-11-2017, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 29-06-2018]
  • szczegóły
 • Hołdyński Zbigniew, Szostkiewicz Łukasz, Nasiłowski Tomasz, Pawlik Katarzyna Joanna, Napierała Marek, Tenderenda Tadeusz, Murawski Michał, Szymański Michał, Ostrowski Łukasz, Słowikowski Mateusz, Ziołowicz Anna, Stępień Karol: Mikrostrukturalny światłowód z selektywnie powiększonymi przestrzeniami o zmniejszonym współczynniku załamania światła zwłaszcza do generacji efektów nieliniowych i pomiaru naprężeń, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.406372, Numer patentu/prawa: PL 227732, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 04-12-2013, Data udzielenia prawa: 13-06-2017, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-01-2018]
  • szczegóły

Politechnika Warszawska

2021
Wynalazki
 • Judek Jarosław, Świniarski Michał, Czerniak Karolina , Zdrojek Mariusz, Piotrowski Jerzy K.: Tłumik mikrofalowy o płynnie regulowanym tłumieniu, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.430972, Numer patentu/prawa: PL 240101, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 28-08-2019, Data udzielenia prawa: 02-11-2021, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 14-02-2022]
 • Gronowska Irena, Ireneusz Tonder, Joanna Stola, Elżbieta Zdunska: Urządzenie emitujące modulowane optyczne promieniowanie kierunkowe, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.429047, Numer patentu/prawa: PL 239051, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 25-02-2019, Data udzielenia prawa: 15-07-2021, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 02-11-2021]
 • Laudyn Urszula, Kwaśny Michał, Klus Bartłomiej: Sposób indukowania falowodu optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.426030, Numer patentu/prawa: PL 237680, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 22-06-2018, Data udzielenia prawa: 26-01-2021, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 17-05-2021]
2019
Wynalazki
 • Laudyn Urszula, Kwaśny Michał, Klus Bartłomiej, Ostromęcka Iga: Sposób całkowicie optycznego przełączania sygnału optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej o zmiennej orientacji molekuł wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.424835, Numer patentu/prawa: PL 234439, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 09-03-2018, Data udzielenia prawa: 20-11-2019, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 28-02-2020]
2018
Wynalazki
2015
Wynalazki
 • Dulny Karol , Gronowska Irena, Latuszek Antoni, Tonder Ireneusz: Piezoelektryczno-optyczne urządzenie do tworzenia obrazów impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400029, Numer patentu/prawa: PL 223210, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-07-2012, Data udzielenia prawa: 23-12-2015, Data wygaśnięcia: 18-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-10-2016]
  • szczegóły
 • Gronowska Irena, Dulny Karol, Tonder Ireneusz: Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400030, Numer patentu/prawa: PL 223209, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-07-2012, Data udzielenia prawa: 08-12-2015, Data wygaśnięcia: 18-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-10-2016]
 • Ciszek Barbara, Gronowska Irena, Orzechowski Jan, Tonder Ireneusz: Oświetlacz chirurgiczny, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400028, Numer patentu/prawa: PL 221173, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-07-2012, Data udzielenia prawa: 20-03-2015, Data wygaśnięcia: 18-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-03-2016]
2014
Wynalazki
 • Judek Jarosław, Zdrojek Mariusz, Wąsik Michał: Sposób grzania laserowego nanoobiektów o istotnej anizotropii absorpcji optycznej ze sterowaniem przyrostu temperatury i układ do sterowania tego sposobu, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.397442, Numer patentu/prawa: PL 219412, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 16-12-2011, Data udzielenia prawa: 10-10-2014, Data wygaśnięcia: 16-12-2015, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 30-04-2015]
2013
Wynalazki
 • Brandt Cecylia, Gronowska Irena: Sposób modulacji światła i modulator światła, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.387867, Numer patentu/prawa: PL 216862, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-04-2009, Data udzielenia prawa: 23-10-2013, Data wygaśnięcia: 23-04-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 30-05-2014]
2012
Wynalazki
 • Podsiadło Sławomir, Adamowicz Leszek: Sposób otrzymywania warstw półmetali ferromagnetycznych oraz urządzenie do otrzymywania warstw półmetali ferromagnetycznych, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.384786, Numer patentu/prawa: PL 214417, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 26-03-2008, Data udzielenia prawa: 07-11-2012, Data wygaśnięcia: 26-03-2013, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-07-2013]
2010
Wynalazki
 • Orzechowski Jan, Gronowska Irena, Trzciński Marcin, Latuszek Antoni, Łukasik Włodzimierz: Urządzenie do wykrywania stanu obniżonej uwagi, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.361410, Numer patentu/prawa: PL 207321, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-07-2003, Data udzielenia prawa: 19-07-2010, Data wygaśnięcia: 23-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 30-11-2010]

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

2020
Wynalazki
 • Hołdyński Zbigniew, Szymański Michał, Murawski Michał, Nasiłowski Tomasz, Napierała Marek, Ostrowski Łukasz, Pawlik Katarzyna Joanna, Słowikowski Mateusz, Szostkiewicz Łukasz, Tenderenda Tadeusz, Stępień Karol, Ziołowicz Anna: Microstructured optical fibre with selectively enlarged spaces of reduced refraction index , Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): EP 14816431, Numer patentu/prawa: EP 3105623, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 04-12-2014, Data udzielenia prawa: 16-09-2020, Publikacja patentu/wzoru: [EPO 16-09-2020]
  • szczegóły

Wydział Chemiczny

2010
Wynalazki
 • Bujnowski Krzysztof, Synoradzki Ludwik, Wisialski Jerzy, Ruśkowski Paweł, Zadrożny Roman, Jerzak Anna, Wierzbicki Michał, Majkowska-Heine M., Przedpełska Renata, Strzelec M., Grotkowski A., Koziorowski Marcin, Kobryń K., Kobryń Krzysztof, Szymczak S.: Sposób oczyszczania laktydu i wytwarzania surowca do syntezy polilaktydu, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/52/10, Numer patentu/prawa: WP/52/10, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-12-2010, Data udzielenia prawa: 23-12-2010
 • Bujnowski Krzysztof, Synoradzki Ludwik, Wisialski Jerzy, Zadrożny Roman, Jerzak Anna, Ruśkowski Paweł, Wierzbicki Michał, Majkowska-Heine M., Strzelec M., Przedpełska Renata, Grotkowski A., Koziorowski M., Pindelski R., Kobryń Krzysztof, Sirak J., Szymczak S.: Sposób wytwarzana oktanianu cynyII wysokiej czystości, katalizatora w syntezie organicznej, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/51/10, Numer patentu/prawa: WP/51/10, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-12-2010, Data udzielenia prawa: 23-12-2010
 • Bujnowski Krzysztof, Synoradzki Ludwik, Wisialski Jerzy, Zadrożny Roman, Jerzak Anna, Ruśkowski Paweł, Wierzbicki Michał, Majkowska-Heine M., Strzelec M., Przedpełska Renata, Grotkowski A., Koziorowski M., Pindelski R., Kobryń Krzysztof, Sirak J., Szymczak S.: Sposób wytwarzana oktanianu cynyII, katalizatora w syntezie organicznej, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WP/50/10, Numer patentu/prawa: WP/50/10, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-12-2010, Data udzielenia prawa: 23-12-2010
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek