Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Liczba pozycji: 42

Filtry wyszukiwania

Filtry wyszukiwania
Rok zgłoszenia
Rok publikacji
autor
filtry zaawansowane author
Dziedziny i dyscypliny
Jednostki

Narzędzia wyników wyszukiwania

Lista wyników zgodnie z użytymi filtrami

Inphotech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią

2016
Wynalazki
 • Nasiłowski Tomasz, Pawlik Katarzyna Joanna, Hołdyński Zbigniew, Murawski Michał, Tenderenda Tadeusz, Napierała Marek, Ostrowski Łukasz, Słowikowski Mateusz, Szostkiewicz Łukasz, Szymański Michał, Stępień Karol, Mąkowska Anna: Mikrostrukturalny światłowód wielordzeniowy, urządzenie do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego i sposób wykonania urządzenia do niezależnego adresowania rdzeni mikrostrukturalnego światłowodu wielordzeniowego, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.406499, Numer patentu/prawa: PL 226046, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 15-12-2013, Data udzielenia prawa: 21-10-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 30-06-2017]
  • szczegóły

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

2013
Wynalazki
 • Mąkowski Jerzy, Orzechowski Jan, Wierzbicki Michał, Jabłoński Ryszard: Sposób wyznaczania dokładnej wartości wymiaru liniowego obiektu oraz optyczne urządzenie pomiarowe, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 13460033.7-1558, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 26-07-2013

Massachusetts Institute of Technology [2]

2020 [2]
Wynalazki [2]
 • Rupp Jennifer, Pfenninger Reto Max, Struzik Michał, Nenning Andreas, Garbayo Inigo: LITHIUM-CONTAINING THIN FILMS, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WO/2020/036927, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 20-02-2020
 • Rupp Jennifer, Pfenninger Reto Max, Struzik Michał, Nenning Andreas, Garbayo Inigo: METHODS OF FABRICATING THIN FILMS COMPRISING LITHIUM-CONTAINING MATERIALS, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): WO/2020/036936, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 20-02-2020

nanoEMI sp. zo.o. [6]

2020 [6]
Wynalazki [6]
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Composite material for shielding electromagnetic radiation, raw material for additive manufacturing method, product comprising the composite material and manufacturing method thereof, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): CN111621072A, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 04-09-2020
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Composite material for shielding electromagnetic radiation, raw material for additive manufacturing methods and a product comprising the composite material as well as a method of manufacturing the product, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): CA3073670A1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 23-08-2020
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: COMPOSITE MATERIAL FOR SHIELDING ELECTROMAGNETIC RADIATION, RAW MATERIAL FOR ADDITIVE MANUFACTURING METHODS AND A PRODUCT COMPRISING THE COMPOSITE MATERIAL AS WELL AS A METHOD OF MANUFACTURING THE PRODUCT, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): AU2020201098A1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 17-09-2020
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Composite material for shielding electromagnetic radiation, raw material for additive manufacturing methods and a product comprising the composite material as well as a method of manufacturing the product , Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): KR20200105625A, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 08-09-2020
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Translation: Composite material for shielding electromagnetic radiation, raw material for additive manufacturing methods and a product comprising the composite material as well as a method of manufacturing the product , Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): JP2020143275, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 10-09-2020
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Verbundwerkstoff zur abschirmung von elektromagnetischer strahlung, rohwerkstoff zur zusatzherstellung und erzeugnis aus verbundwerkstoff sowie verfahren zur herstellung des erzeugnisses , Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): EP3703479A1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 02-09-2020

nanoEMI sp. z o.o. [2]

2020
Wynalazki
 • Zdrojek Mariusz, Krzyszfof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Composite material for shielding electromagnetic radiation, raw material for additive manufacturing methods and a product comprising the composite material as well as a method of manufacturing the product , Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): US20200276797A1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 03-09-2020
2019
Wynalazki
 • Zdrojek Mariusz, Krzysztof Jakubczak, Judek Jarosław, Dużyńska Anna, Łapińska Anna, Wróblewska Anna, Żerańska-Chudek Klaudia: Materiał kompozytowy do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, surowiec do addytywnych metod wytwarzania i wyrób zawierający ten materiał kompozytowy oraz sposób wytwarzania tego wyrobu, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): EP19461516.7 , Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 28-02-2019

Politechnika Warszawska [10]

2021
Wynalazki
 • Laudyn Urszula, Kwaśny Michał, Klus Bartłomiej: Sposób indukowania falowodu optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.426030, Numer patentu/prawa: PL 237680, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 22-06-2018, Data udzielenia prawa: 26-01-2021, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 17-05-2021]
2019
Wynalazki
 • Laudyn Urszula, Kwaśny Michał, Klus Bartłomiej, Ostromęcka Iga: Sposób całkowicie optycznego przełączania sygnału optycznego w homogenicznej komórce ciekłokrystalicznej o zmiennej orientacji molekuł wypełnionej nematycznym ciekłym kryształem, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.424835, Numer patentu/prawa: PL 234439, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 09-03-2018, Data udzielenia prawa: 20-11-2019, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 28-02-2020]
2018 [2]
Wynalazki [2]
2015 [3]
Wynalazki [3]
 • Ciszek Barbara, Gronowska Irena, Orzechowski Jan, Tonder Ireneusz: Oświetlacz chirurgiczny, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400028, Numer patentu/prawa: PL 221173, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-07-2012, Data udzielenia prawa: 20-03-2015, Data wygaśnięcia: 18-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-03-2016]
 • Dulny Karol , Gronowska Irena, Latuszek Antoni, Tonder Ireneusz: Piezoelektryczno-optyczne urządzenie do tworzenia obrazów impedancji akustycznej i tłumienia akustycznego, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400029, Numer patentu/prawa: PL 223210, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-07-2012, Data udzielenia prawa: 23-12-2015, Data wygaśnięcia: 18-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-10-2016]
  • szczegóły
 • Gronowska Irena, Dulny Karol, Tonder Ireneusz: Urządzenie do wykrywania i rejestracji wybuchów, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.400030, Numer patentu/prawa: PL 223209, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 18-07-2012, Data udzielenia prawa: 08-12-2015, Data wygaśnięcia: 18-07-2016, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 31-10-2016]
2014
Wynalazki
 • Judek Jarosław, Zdrojek Mariusz, Wąsik Michał: Sposób grzania laserowego nanoobiektów o istotnej anizotropii absorpcji optycznej ze sterowaniem przyrostu temperatury i układ do sterowania tego sposobu, Wynalazek, Wygasły, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P.397442, Numer patentu/prawa: PL 219412, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 16-12-2011, Data udzielenia prawa: 10-10-2014, Data wygaśnięcia: 16-12-2015, Publikacja patentu/wzoru: [WUP 30-04-2015]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek