Typ danych walidacyjnychOrganizacja
Nazwa w języku polskimOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Nazwa w języku angielskimOrganisation for Economic Co-operation and Development
Inne nazwyOECD
ProfilOECD 0
Powiązane publikacje (36167)
Powiązane rekordy (75786)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?