Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Przedmiot akcji
Przekazanie do systemu POL-on
Data akcji
01-02-2018 08:47

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/useraction/WUT0337a178d4e54fe49282b499751ca74a/
URN
urn:pw-repo:WUT0337a178d4e54fe49282b499751ca74a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony