Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Kod systemowy typu danych słownikowych
asjc
Nazwa typu danych słownikowych
ASJC
Niepowtarzalne (domyślnie)
false

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termtype/WUTd932544fdc07421684cd7309ed5f755c/
URN
urn:pw-repo:WUTd932544fdc07421684cd7309ed5f755c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek