Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Kod systemowy typu danych słownikowych
project_cooperationLevel
Nazwa typu danych słownikowych
Poziom współpracy
Niepowtarzalne (domyślnie)
false

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termtype/WUT33f416eb786245ec93c357a1537b0400/
URN
urn:pw-repo:WUT33f416eb786245ec93c357a1537b0400

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony