Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32061

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTfffc62ab05694d99acfab735bf4bd0fa/
URN
urn:pw-repo:WUTfffc62ab05694d99acfab735bf4bd0fa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek