Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
8119

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTfeff800bde4c41f899c03748e9a66aad/
URN
urn:pw-repo:WUTfeff800bde4c41f899c03748e9a66aad

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek