Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
21228

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTf8e11bc6f19e417d87f65e65d3043324/
URN
urn:pw-repo:WUTf8e11bc6f19e417d87f65e65d3043324

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek