Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
13926

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTe165435e971d403f95c8746ec27f69e8/
URN
urn:pw-repo:WUTe165435e971d403f95c8746ec27f69e8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek