Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12509

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTe108cc9bb9714f5dbba07929d60f6c9a/
URN
urn:pw-repo:WUTe108cc9bb9714f5dbba07929d60f6c9a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek