Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
35771

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTdd893224b1a74cb9b6587abc6b2fd5e1/
URN
urn:pw-repo:WUTdd893224b1a74cb9b6587abc6b2fd5e1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek