Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
11478

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTcf051a67ba0b46e886eb198148ba38fa/
URN
urn:pw-repo:WUTcf051a67ba0b46e886eb198148ba38fa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek