Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30920

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTcc32163758974d8d94410c976a59d387/
URN
urn:pw-repo:WUTcc32163758974d8d94410c976a59d387

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek