Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
10194

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTc873281d42f242c3804e7ecb2be41845/
URN
urn:pw-repo:WUTc873281d42f242c3804e7ecb2be41845

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek