Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
21346

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTbcccc74a47c94b5a84ca1f01b45d164c/
URN
urn:pw-repo:WUTbcccc74a47c94b5a84ca1f01b45d164c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek